fbpx
30. april 2019

Nye installationsregler gælder fra 1. juli

Af: Steen Søgaard, Sikkerhedsstyrelsen

Den 1. juli slutter den toårige overgangsperiode, hvor det har været muligt at benytte både de gamle og de nye elsikkerhedsregler. Dermed skal detailanvisninger fremover findes i standarder.

1. juli er det to år siden, de nye danske elsikkerhedsregler trådte i kraft. Dermed slutter overgangsperioden, hvor der har været frit valg mellem gamle og nye regler. Fra 1. juli 2019 skal de nye regler følges af alle. Dog har du et år til at færdiggøre store installationer, der er projekteret eller påbegyndt inden 1. juli 2019.

Den største ændring er, at der ikke længere er en detaljeret bekendtgørelse, som installationsarbejde skal laves ud fra. De nye bekendtgørelser er mere overordnede, mens detailanvisninger skal findes i standarder. Kravene i bekendtgørelserne skal fortsat følges, men du har lov til at afvige fra standarden, hvis du kan se en fordel i at udføre en installation på en anden måde, end standarden anviser. Det betyder også, at nye produkter, der kommer på markedet, hurtigt kan tages i brug, selv om de ikke er beskrevet i reglerne. Du skal blot kunne dokumentere, at sikkerhedskravene i bekendtgørelsen er overholdt.

Der er en lang række forhold, der bliver anderledes, når det bliver et krav, at installationer skal udføres efter de ny elsikkerhedsregler. Her er nogle af dem:

1. Nye krav ved arbejde på installationer
Når du arbejder på eller nær ved en elektrisk installation, skal du vurdere den elektriske risiko ved arbejdet, så du kan udføre det sikkert. Fra 1. juli 2019 er det et krav, at du arbejder efter standarden EN 50110 om drift af elektriske installationer og elektriske anlæg.

2. Brug standarder ved dimensionering
Stærkstrømsbekendtgørelsen har hidtil anvist forenklede regler ved dimensionering af en installation. Det vil fra 1. juli ikke være muligt at bruge disse regler. I stedet skal der foretages en egentlig dimensionering efter standardserien HD-60364. Vær opmærksom på, at dimensioneringen både skal omfatte overbelastningsbeskyttelse og kortslutningsbeskyttelse.
TEKNIQ har lavet en app, som kan hjælpe deres medlemmer med dimensioneringen.

3. Krav om to RCD’er
I langt de fleste tilfælde skal en installation, der etableres fra 1. juli 2019, være forsynet med mindst to RCD’er. Når RCD’erne skal yde fejlbeskyttelse og supplerende beskyttelse, må hele installationen ikke blive afbrudt af én RCD.

4. Krav om overspændingsbeskyttelse
Stærkstrømsbekendtgørelsen angav, at overspændingsbeskyttelse ikke var nødvendig i Danmark. Det er et nyt krav i elinstallationsbekendtgørelsen, at elektrisk udstyr skal være beskyttet mod lynnedslag. Det betyder, at du skal vurdere risikoen og tage stilling til, om det er nødvendigt med overspændingsbeskyttelse. Hvis du ikke laver vurderingen, har du pligt til at lave overspændingsbeskyttelse.

5. Krav til belysning på offentlige områder og arbejdspladser
Fremover er der ikke detailkrav til belysning på offentlige områder og arbejdspladser, for eksempel på fælles adgangsveje og i forsamlingslokaler. I stedet skal der laves en risikovurdering, så belysningen er tilstrækkelig til det, som lokalerne skal anvendes til. Det er i overensstemmelse med standarden DS/EN 60364-7-718 om offentlige områder og arbejdspladser.

6. Hvis du skal ændre eller udvide en eksisterende installation
I et projekt, hvor du beholder en del af den oprindelige installation, skal den del af installationen, der ændres, opfylde de nye elsikkerhedsregler. Den del af installationen, der bevares uændret, skal leve op til de regler, der gjaldt, da installationen blev udført.