fbpx
22. januar 2021

Nye krav til drikkevand udfordrer installatørerne

Af: Michael Degn

EUs nye drikkevandsdirektiv stiller større krav til blandt andet installatører, som skal sikre sig, at produkterne har de rigtige godkendelser og certifikater.

Kunden kommer farende med et helt specielt armatur, som han har købt på nettet og gerne vil have installatøren til at montere. En velkendt situation for de fleste installatører, som ikke bliver nemmere at håndtere fremover, når man som fagmand skal leve op til de gældende regler. Årsagen er EUs nye drikkevandsdirektiv, som skærper kravene til produkterne.

– Installatørerne er ikke godt nok rustede i dag til at oplyse om certifikater og godkendelser. I virkeligheden handler det om uddannelse, siger Leon Steen Buhl, seniorspecialist hos Teknologisk Institut.

Læs også: Kend dit vand – før du blødgør det

Producenterne har naturligvis et stort ansvar for at leve op til kravene i drikkevandsdirektivet, men i sidste ende er det installatørerne, der bliver mødt af kundernes ønsker og egenindkøbte armaturer, hvor det kan være svært at gennemskue, om de lever op til kravene.

– Når jeg taler med installatører, så er der ingen, der ved, hvor de finder de krav, der er til certificering på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside. Og hvis de finder det, kan de så aflæse det? De får en udfordring, siger Leon Steen Buhl.

Hvornår må du sige nej?
Meningen er, at drikkevandsdirektivet skal hæve bundniveauet for kvaliteten af drikkevandet i hele EU. I den forstand er Danmark langt fremme i bussen på grund af vores grundvand uden tilsatte kemikalier i modsætning til det overfladevand, man bruger i mange andre lande. I Danmark vil man til gengæld se lidt ændringer på lovgivningssiden, forventer konsulent Carsten Holm Nielsen fra Teknologisk Institut.

– Hvis produktet er i forsyningsnettet, er der én lovgivning, og hvis det er i husinstallationen, er det en anden lovgivning. Og når man så bruger sin Cooker i køkkenet, så hører det pludselig under fødevarer. Det vil sige, at det er spredt ud over tre styrelser, hvor man andre steder i EU kun har én styrelse, der tager sig af drikkevand. Drikkevandsdirektivet omfatter alle produkter, så derfor skal den del harmoniseres, siger Carsten Holm Nielsen.

I TEKNIQ Arbejdsgiverne påpeger teknisk konsulent Birger T. Christiansen, at det nye direktiv føjer nyt til den kendte problemstilling, hvor kunderne kommer med alle mulige forskellige produkter.

Læs også: Nye veje til bekæmpelse af legionella

– Hvornår kan installatøren sige nej til at sætte det op? Det er uklart i dag, fordi der ikke er præcise grænseværdier for, hvad produkterne skal leve op til – kun et krav om, at produktet er blevet testet, siger Birger T. Christiansen.

På den måde håber han, at det danske regelsæt bliver mere præcist, når direktivet er fuldt implementeret, hvilket er til gavn for installatørerne. Selvom det nu er vedtaget, kan der gå et par år, før det er indført i Danmark. Af samme grund er der tid til at få styr på de nye krav som installatør, og i sidste ende kommer direktivet forhåbentlig til at sikre fortsat godt drikkevand hos forbrugeren.

– I Danmark sikrer forsyningerne, at det vand, der løber i vejen, er i orden. Med det nye direktiv kommer man også til at måle på tappestederne inde i husene, siger Birger T. Christiansen.

Kamp mod legionella
Drikkevandsdirektivet sigter ikke kun efter undgå tungmetaller og kemikalier i drikkevandet men også legionella-bakterier, der lever i vand ved lave temperaturer.

– Man skal være bedre i stand til at risikovurdere installationerne. Hvor kan noget gå galt og hvorfor? På den måde er drikkevandsdirektivet med til at holde fokus på problemet, siger Leon Steen Buhl, seniorspecialist hos Teknologisk Institut.

Meningen er en fælles harmoniseret standard i hele EU i form af en decideret CE-mærkning på produkterne. I dag er det svært at overskue de forskellige landes produktgodkendelser, men ifølge Leon Steen Buhl er det nok først realistisk at få en fælles CE-mærkning om tre til fem år.

Drikkevandsdirektivet

Den mest væsentlige ændring er tilføjelsen af artikel 11 og bilag V, som beskriver minimumskrav til hygiejne for materialer, der kommer i kontakt med drikkevand.

I artikel 11 indføres et nyt system, som betyder, at der skal foretages:

  • typeprøvning
  • indledende inspektion
  • løbende prøveudtagning af et certificeringsorgan.

Læs mere her

Kilde: Teknologisk Institut