fbpx
12. december 2019

Nye kvalitetskrav til oliefyrservice

Af: Lasse Andersen

En ny kvalitetsordning skal sikre at eksisterende oliefyr lever op til nye og mere ambitiøse miljøkrav. 

Selv om der i dag kun er cirka 70.000 oliekedler, der opvarmer danske parcelhuse som primær varmekilde, er der fortsat behov for, at servicemarkedet kan levere en veluddannet og kvalitetssikret indsats. Det er baggrunden for at der nu indføres skærpede tekniske krav.

Ordning for registrering (OR) har netop udgivet en ajourført branchestandard, som grundlag for alle regelmæssige oliefyrservice udført af registrerede servicevirksomheder, der er kvalitetskontrolleret af OR.

Den nye OR-branchestandard præciserer, at olieslanger skal opfylde DS/EN ISO 6806 og at den fastlagte tekniske levetid på fem år ikke må være overskredet. OR har besluttet, at det fremover er en obligatorisk del af et regelmæssigt OR-oliefyrservice at foretage udskiftning af olieslanger, som ikke opfylder disse krav.

Målet med de nye krav er at sikre, at ejeren af oliefyret får en effektiv udnyttelse af energien og hvert OR-servicebesøg afsluttes med en kontrolmåling med kalibreret måleudstyr. Ydelsen er reguleret af OR-branchestandarden og dokumenteres i en rapport til ejeren.

De mere end 100 aktive servicevirksomheder, der er registreret i OR, udfører cirka en tredjedel af servicebesøgene hos de danske kedelejere og udmærker sig ved at være underlagt en uvildig kvalitetskontrol, som består af årlige stikprøver udført af inspektører fra OR.

Ordning for Registrering (OR) danner et obligatorisk grundlag for oliefyrservice, leveret af registrerede servicemontører og servicevirksomheder. Ledelsen varetages af OR-udvalget, som består af Energibranchens Service Sammenslutning, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Skorstensfejerne, Drivkraft Danmark og Teknologisk Institut.

Som reglerne er i dag, må der ikke monteres oliefyr i nybyggeri.  Nye kedler kan i dag kun indsættes i eksisterende bygninger når fx den eksisterende kedel bryder sammen, og kun hvis den eksisterende bygning ikke har adgang til fjernvarme- eller naturgasnet.