fbpx
01. februar 2021

Nye pladskrav til isolering af rør

Af: Michael Degn

Ny standard stiller for første gang krav til afstanden mellem og omkring rørene, så der er den nødvendige plads til isoleringsarbejdet. I værste fald kan installatøren være nødt til at lave arbejdet om, hvis rørene sidder for tæt.

Hvor meget plads skal der være mellem rørene, til væggen og op til loftet? Det spørgsmål skal vvs-installatørerne nu være helt skarpe på for ikke at havne i problemer.

En opdateret standard stiller som noget nyt krav til afstanden for at sikre, at der er plads nok til isoleringsarbejdet.

– For første gang er det et decideret krav med hjemmel i Bygningsreglementet, at der skal være plads til isoleringen, siger Birger T. Christiansen, der er teknisk konsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Helt præcist handler det om en opdateret udgave af standarden DS 452, ”Termisk isolering af tekniske installationer”, hvor der er tilføjet et nyt punkt om ”isoleringens pladsbehov”. Det bliver uddybet i et nyt anneks E, hvor man kan læse mere om kravene. Her bliver det for eksempel beskrevet, at der ved færdigisolerede rør på mellem 160 og 300 millimeter skal være 100 millimeter mellem rørene og ind til væggen. Til loftet skal der som minimum være 50 millimeter.

Det giver god mening at bruge tid på at sætte sig ind i de nye krav, for hvis de ikke bliver overholdt, kan konsekvensen blive, at bygherren ikke kan få sin brugstilladelse, og at man derfor skal lave arbejdet om.

– Uanset om årsagen er, at arkitekten ikke har indtegnet nok plads til at begynde med, så skal installatøren stadig sikre, at de rør, der er hængt op, opfylder kravene i Bygningsreglementet, siger Birger T. Christiansen.

Fra vejledninger til krav
Afstandskravene har tidligere været vejledninger knyttet op på arbejdsmiljøreglerne. Isolatørerne kommer nemlig i ilden som nogle af de sidste faggrupper i løbet af et byggeprojekt, og hvis der ikke er den rigtige afstand, så er det ikke alene svært at få udført arbejdet godt nok. Det giver også et dårligere arbejdsmiljø for isolatøren.

Alligevel er det ikke kun et spørgsmål om isolering og arbejdsmiljø. I annekset bliver der eksempelvis beskrevet, hvordan man med fordel kan erstatte en 90 graders bøjning med to 45 graders bøjninger for at give plads til isoleringen.

– Men det giver altså også et bedre flow igennem røret – uanset om det er vand eller luft. Derfor har det ikke kun betydning for isoleringsarbejdet men også for selve installationen, siger Birger T. Christiansen.

Den nye standard trådte officielt i kraft 9. november 2020.

DS 452, ”Termisk isolering af tekniske installationer”, opdateret november 2020:

Afsnit 9.7: Installationer skal være udført, så der er plads til at montere isoleringen. Vejledende pladsbehov for isolering af installationer er i anneks E. Isoleringen skal udføres så vedligeholdelsesarbejder på isolering, installationer og bygningsdele kan udføres på rimelig og uhindret vis.

Kilde: Dansk Standard