fbpx
02. april 2019

Nyt formandskab og direktion i TEKNIQ Arbejdsgiverne

Af: Jesper Melgaard

Henrik Fugmann er valgt som formand for bestyrelsen i den nyligt fusionerede TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation. Samtidig er Niels Jørgen Hansen udpeget som adm. direktør og Mads Graves Larsen som direktør i den nye fælles organisation.

Den 28. marts blev det offentliggjort, at medlemmerne i de to arbejdsgiver- og brancheorganisationer TEKNIQ og Arbejdsgiverne har besluttet at fusionere til én samlet organisation under navnet TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation.

Nu har bestyrelsen for den nye fælles organisation valgt en formand, og der er udpeget en ny direktion.

Formand er administrerende direktør i Fugmann A/S Henrik Fugmann, som hidtil også har været formand for TEKNIQs bestyrelse. Han glæder sig til at omsætte alle de gode intentioner bag fusionen til konkret handling.

– Sammenlægningen vil være med til at skabe én stærk organisation, som i endnu højere grad kan pleje virksomhedernes interesser samtidig med, at vi vil få langt større gennemslagskraft og synlighed i den politiske verden, siger han og uddyber:

– Men først og fremmest er det vigtigt, at vi repræsenterer alle vore medlemmer bedst muligt og sikrer, at de får de bedst mulige betingelser for at drive deres forretning og fortsætte den meget positive udvikling, som vores brancher har været igennem de senere år, siger Henrik Fugmann.

Samtidig er der udnævnt en ny direktion. Den består af administrerende direktør Niels Jørgen Hansen, der hidtil også har været administrerende direktør i TEKNIQ, og direktør Mads Graves, der hidtil har været administrerende direktør i Arbejdsgiverne.

Bestyrelsen har desuden valgt to næstformænd, nemlig ejer af Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S Fleming Frederiksen, der er tidligere formand for Arbejdsgiverne, samt ejer af De Blå Mænd Entreprise ApS Søren Schmidt, som også tidligere har været næstformand i TEKNIQ.

Den øvrige bestyrelse består af de samme personer, der var medlem af Arbejdsgiverne og TEKNIQs bestyrelser ved fusionen. De bliver siddende i en overgangsperiode, indtil der er valgt en ny bestyrelse, som skal sikre, at alle dele af medlemsskaren er repræsenteret.

Den nye organisation omfatter omkring 4.300 virksomheder indenfor el, vvs og metalområdet med tilsammen 55.000 medarbejdere og en omsætning på 60 milliarder kroner.