fbpx
18. juni 2020

Nyt værktøj sætter pris på godt indeklima

Af: Michael Degn

Landets klasseværelser snapper efter frisk luft. Et nyt værktøj beregner pris og effekt af et godt indeklima på blandt andet skolerne.

Som installatør kan det være svært at bevise, hvad et godt indeklima i sidste ende gavner i forhold til investeringen. Det kan et ny regnemodel nu hjælpe med til at synliggøre over for kunderne.

Realdania har støttet udviklingen af den nye regnemodel, hvor kunderne sort på hvidt kan se, hvad et dårligt indeklima koster samfundet i sygedage for eksempel.

– I modellen har vi vurderet de samfundsøkonomiske gevinster i form af øget tilstedeværelse for lærere og elever samt bedre præstation for elever som følge af mindre CO2-koncentration og bedre temperatur. Vi har fokuseret på disse to effekter, fordi de er tilstrækkeligt belyst i forskningen. For eksempel koster en sygedag for en elev i 3. klasse på grund af dårligt indeklima med en forælder på fuld tid knap 2.000 kr., udtaler Kristian Kolstrup, manager og partner i Incentive, der har udviklet regnemodellen for Realdania.

Gevinster og nye opgaver

Hele tanken er, at gøre ventilation og indeklima mere synligt for landets kommunerne, når kommunalpolitikerne til efteråret skal skrue næste års budget sammen. Her kæmper indeklimaet med mange andre vigtige områder. Derfor er det vigtigt at få et konkret bud på, hvad de langsigtede effekter er af et godt indeklima. I sidste ende er det store investeringer, der er på spil, som igen vil dryppe ned på installatørerne, der skal udføre arbejdet. Esbjerg er en af 12 kommuner, der har fået mulighed for at teste den nye regnemodel. Her vil det koste 83,5 millioner kroner at rette på indeklimaproblemerne på kommunens skoler. Til gengæld venter der en samfundsøkonomisk gevinst på over 260 millioner kroner, fordi sygefraværet over 30 år bliver mindsket. Og en yderligere gevinst på 162 millioner kroner ved øget indlæring over 50 år.

– Helt konkret bruger vi planen til at vurdere, hvor kommende investeringer giver mest mening, og allerede næste år bliver det første nye ventilationsanlæg monteret, siger Søren Heide Lambertsen, formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, i en pressemeddelelse.