fbpx
12. marts 2020

Ny overenskomstaftale på plads

Af: Michael Degn

Mens Danmark lukkede ned af frygt for corona fik 1700 industri- og vvs-virksomheder ny overenskomstaftale.

På kanten til et Danmark på pause af frygt for coronasmitte er det lykkedes TEKNIQ Arbejdsgiverne at komme i hus med sin sidste overenskomstaftale. Det skete natten til torsdag i en aftale med Dansk Metal, 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet om en fornyelse af industri- og vvs-overenskomsten. Den omfatter 1.700 metal- og vvs-virksomheder med til sammen 11.000 medarbejdere.

– Det er lykkedes os at blive enige om en aftale, der er på linje med de øvrige overenskomster, vi har indgået de seneste uger. Det er en aftale, der indeholder mange positive elementer for både arbejdsgivere og arbejdstagere, og som skaber et stabilt fundament under virksomhedernes drift de kommende tre år, siger administrerende direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, Niels Jørgen Hansen.

Overenskomstaftalen gælder frem til 1. marts 2023.

• Mindstebetalingen reguleres med 2,5 kr. i timen pr. 1. marts 2020, med 2,5 kr. pr. 1. marts 2021 og med 2,5 kr. pr. 1. marts 2022.

• Priserne i Rørprislisten/Fjernvarmeprislisten og Landspriskuranten for Blikkenslagerarbejde reguleres med 1,4 procent pr. 1. oktober, med 2,4 procent pr. 1 juli 2021 og med 2,5 procent pr. 1. juli 2022.

• Lærlingesatserne stiger med 1,7 procent om året.

• Bidraget til fritvalg reguleres med 1 procent om året, så det samlede bidrag til søgnehelligdagsopsparing, feriefridage og fritvalgskontoen udgør 13,5 procent. Som noget nyt gives der mulighed for – efter individuel aftale – at udbetale 3 pct. løbende, så fritvalgsbidraget kan synliggøres i den lokale løndannelse. Derudover kan der efter lokal aftale udbetales yderligere op til 4 procent.

• Perioden, hvor arbejdsgiverne betaler fuld løn under orlov, udvides fra 13 til i alt 16 uger. Heraf øremærkes de otte af ugerne til faderen.

• Perioden med fuld løn under sygdom udvides med fem uger til i alt 14 uger.

Desuden er parterne blevet enige om en række fælles retningslinjer for at imødegå social dumping.