fbpx
31. august 2020

Pæne varmepumpe-tilskud på vej

Af: Jesper Melgaard

Der er pæne tilskud på vej til husejere, der ønsker at skifte oliefyret eller gaskedlen ud med en varmepumpe. Det fremgår af et udkast til en bekendtgørelse, som Energistyrelsen har sendt i høring.

I den forgangne uge udsendte Energistyrelsen et udkast til en bekendtgørelse, der vil få stor betydning for, hvor meget boligejerne kan få i støtte, hvis de vælger at skrotte deres oliefyr, gasfyr, biobrændsel eller elvarme og skifte til en varmepumpe. Bekendtgørelsen er en af i alt tre bekendtgørelser, som sætter konkret handling bag klimaaftalen, der blev indgået før sommerferien.

– Energistyrelsen lægger med bekendtgørelsen op til, at det kan udløse omkring 30.000 kroner i støtte, når ejeren af et ganske almindeligt gennemsnitshus ønsker at skifte oliefyret ud med en varmepumpe. Det præcise beløb afhænger af, hvor god en varmepumpe der installeres, og hvor stor bygningen er. Der er tale om et solidt tilskud, som vil motivere endnu flere til at åbne deres hjem for en grønnere varmeløsning, siger Troels Hartung, der er energipolitisk konsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

De nye tilskudspuljer kommer i kølvandet på klimaaftalen fra juni måned, hvor det blandt blev besluttet at fremrykke tilskud til varmepumper, som ellers først skulle træde i kraft 1. januar 2021. Med de nye udkast til bekendtgørelser rykker tilskuddene tættere på.

– Fremrykningen af tilskudspuljen er meget vigtig for at få sat fart på varmepumpesalget igen. Men også i forhold til energispareprojekter i erhvervet oplever vi, at mange projekter bliver skrottet eller udskudt. Det rammer dobbelt hårdt i en periode, hvor den økonomiske aktivitet er udfordret på grund af coronapandemien, siger Troels Hartung.

Glædelig forenkling
TEKNIQ Arbejdsgiverne har tidligere påpeget en række områder, hvor støtteordningerne med fordel kan forenkles for at gøre det enklere og mindre administrativt tungt for borgere og virksomheder at opnå tilskud.

– Vi har kritiseret det tidligere oplæg til ordningerne, fordi vi har været bekymret for, at der er blevet lagt for mange og unødvendige krav og forhindringer ind, som risikerer at spænde ben for ordningerne, og som gør, at man ikke får det fulde udbytte af de afsatte midler. Det kan hverken borgere, virksomheder, den grønne omstilling eller for den sags skyld politikerne være tjent med. Blandt andet var der tidligere lagt op til, at bygningsejerne skulle konkurrere med hinanden om at levere de bedste energispareprojekter, hvilket ville skabe stor usikkerhed om den enkeltes mulighed for energisparetilskud, siger Troels Hartung.

– Vi er derfor meget tilfredse med, at Energistyrelsen nu har valgt at justere i de enkelte ordninger, så det er mere gennemskueligt for den enkelte, hvilket tilskud de kan få. Dermed bliver det væsentligt lettere at få sat fart på bl.a. konverteringen af oliefyr, energispareprojekter i virksomhederne og optimering af de danske bygninger generelt, siger Troels Hartung.

Han understreger, at bekendtgørelserne er i høring de næste par uger, og at der stadig kan ske justeringer.