13. juli 2018

Den rigtige løsning er billigst i længden

Af: Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ Installationsbranchen

Der er så mange eksempler på, at ”laveste pris” ikke altid er den billigste vej at gå. En bygherre, der vælger tilbud efter laveste pris, får ofte en løsning, der de facto bliver dyr. Ofte bliver der brug for ekstraarbejder eller projektændringer, fordi den planlagte løsning viser sig at være uhensigtsmæssig eller uholdbar. Eller omkostningerne til drift, energiforbrug og vedligeholdelse viser sig at blive store, fordi der ikke er valgt holdbare og energirigtige løsninger. Det, man troede var en besparelse, bliver ofte en fordyrelse.

Tilsvarende er resultatet tvivlsomt, når en kommune – eller en anden bygningsejer – lader laveste timepris afgøre, hvem der skal servicere bygninger.

Dette er ikke nyt eller overraskende. På TEKNIQs regionale årsdage viste dialogen mellem kommunalpolitikere og installatører, at de kommunale beslutningstagere er klar over problemstillingen. Alligevel må vi konstatere, at mange offentlige bygherrer og bygningsejere for ofte gør, som de plejer – vælger tilbud ud fra laveste pris og lader, som om de har gjort en god forretning.

Installationsvirksomhederne finder det mest tilfredsstillende at udføre den optimale løsning første gang og vil helst samarbejde med kunder, der bliver tilfredse – fordi prisen holder, og fordi løsningen er holdbar.

Derfor er installatørerne klar til en dialog med kunderne om den rigtige løsning – og ikke blot den laveste pris.

Vi opfordrer til, at beslutningstagere i kommuner, regioner og stat ser realiteterne i øjnene og ikke lader sig forblænde af ”laveste-pris-syndromet”.