fbpx
07. september 2020

Rodede føringsveje er en bombe under it-sikkerhed

Af: Jesper Andersson, salgsingeniør, Lemvigh-Müller

En afslappet holdning til reglerne om separationsafstand mellem strømforsynings- og datakabler i bygninger kan føre til dyre driftsforstyrrelser i virksomheders it-systemer, advarer Jesper Andersson.

Datainfrastruktur bliver stadig mere afgørende for, at samfundslivet og erhvervslivet kan fungere effektivt. Datatransmission får virksomheders produktion til at fungere, sikrer hurtig kommunikation, sørger for at betalinger kan gennemføres og indgår i en lang række andre funktioner, der gør vores samfund til et af de mest digitaliserede og effektive i verden.

Alligevel er der en overraskende afslappet holdning til reglerne for separationsafstand mellem strømforsynings- og datakabler i bygninger hos mange, der arbejder med etablering eller udbygning af netværk til datatransmission. Reglerne er en følge af den fælleseuropæiske standard EN 50174-2.

Fejl giver driftsforstyrrelser
Det er et problem, for EN 50174-2 er skabt for at forhindre, at elektromagnetisk støj fra strømforsyningskabler fører til datatransmissionsfejl. Fejl der kan give driftsforstyrrelser, for eksempel i virksomheders it-systemer, betalingssystemer, adgangskontrol- og sikkerhedsløsninger eller kritiske behandlingssystemer i sundhedssektoren.

Når der etableres en datanetværksforbindelse, hvor den anbefalede separationsafstand mellem datakabler og strømforsyningskabler ikke overholdes, bliver der så at sige bygget en tikkende bombe ind i datainfrastrukturen. Det kan godt være, at forbindelsen fungerer her og nu. Men det er langt fra sikkert, at den også vil gøre det på længere sigt. Faktisk er der større sandsynlighed for, at den ikke vil.

Dataforbrug stiger
Forklaringen er, at dataforbruget og transmissionshastighederne kun har en retning, og den går stejlt opad. Samtidig stiger strømmængderne i de kabler, som datatransmissionskablerne ofte deler føringsveje med.

Høj datatransmissionshastighed betyder større følsomhed overfor forstyrrelser, og store strømmængder betyder kraftigere elektromagnetisk stråling – EMC – der kan forstyrre datasignalerne. Hvis separationsafstanden ikke er korrekt, har vi altså opskriften på dataproblemer, som bare venter på at opstå. Måske præcis på det tidspunkt hvor uheld bare ikke må ske.

Regler bliver ikke overholdt
Reglerne burde ellers være velkendte. Herhjemme har det været anbefalet at følge EN 50174-2 siden 2009 og et lovkrav siden 2017. En del af forklaringen på, at standarden ikke altid bliver overholdt, kan være, at datanetværksinstallationer i modsætning til strømforsyningsinstallationer i princippet lovligt kan udføres af enhver.

Det kræver ingen uddannelse overhovedet at etablere datanetværk, uanset hvilket formål netværket skal bruges til. Derfor er der måske ikke det samme fokus på at holde sig opdateret på regler og anbefalinger, som der er tradition for i el-installationsbranchen. I hvert fald ikke hos alle der arbejder med datanetværk.

Pris er mulig forklaring
En anden mulig forklaring er prisen. Når en netværksinstallation skal etableres eller udbygges i eksisterende bygninger, er de tilgængelige føringsveje ofte fyldt godt op i forvejen, og den krævede separationsafstand kan være ganske stor.

Hvis for eksempel et trefaset strømforsyningskabel forsikret med 250 A er oplagt i en almindelig gitterbakke, og der i samme bakke lægges uskærmede datakabler i kategori 6a, skal separationsafstanden mellem strøm- og datakablerne være omkring 114 mm, lidt afhængig af fabrikat. Afstandskravet kan reduceres ved at anvende skærmede datakabler eller ved at isolere datakablerne i lukkede stålkanaler, men eksemplet giver en ide om de udfordringer, installatøren kan være oppe imod.

Det kræver is i maven hos den tilbudsberegner, som kan se, at en planlagt netværksinstallation vil kræve udvidelse af de eksisterende føringsveje eller etablering af helt nye, hvis EN 50174-2 skal overholdes. Et tilbud om en korrekt udført installation med tilstrækkelig separationsafstand mellem data- og strømforsyningskabler kan være mange gange dyrere end det tilbud, hvor der blot er kalkuleret med at klaske kablerne oven i dem, der nu måtte ligge i føringsvejen i forvejen.

Udfordring og mulighed
Argumentationen, for at kunden skal vælge den fagligt korrekte og driftssikkerhedsmæssigt forsvarlige løsning, kan være en udfordring. Men den er også en mulighed – en mulighed for at profilere sig som en strategisk samarbejdspartner med ekspertise og løsninger, der styrker og konsoliderer kundens forretning.

Der er nemlig ingen tvivl om, at her og nu-besparelsen ved at vælge den billige løsning hurtigt kan blive spist op af forsinket produktion, tab af vigtige data eller mistede kunderelationer. Man kan spørge sig selv, hvor forstående man tror always-on-generationen vil være overfor samarbejdspartnere med it-udfordringer. For eksempel langsomme hjemmesider eller haltende e-handelsløsninger. Jeg tror, at forståelsen kan ligge på et meget lille sted.