fbpx
01. oktober 2019

Røde tal på bundlinjen hos Brøndum

Af: Lasse Andersen

Brøndum-koncernen realiserede et underskud på 27 millioner kroner i regnskabsåret 2018/2019.

En forventning om et overskud i omegnen af 10 millioner endte med at blive et underskud på 27 millioner. Det viser Brøndumkoncernens regnskab for 2018/2019.

Det fremgår af en pressemeddelelse, at virksomhedens 2017/2018-regnskab – der umiddelbart så fornuftigt ud – har været ”medvirkende til en stribe problemer”, som forvandlede regnskabet for 2018/19 til et stort underskud.

– Det var både overraskende og ærgerligt, siger administrerende direktør Tue Sjøntoft, der betegner de seneste to regnskaber som ekstraordinære og usædvanlige.

– Men vi har arbejdet intenst på at få styr på tingene, og på baggrund af de gennemførte tiltag og resultaterne for første del af indeværende regnskabsår ser vi positivt på udviklingen, siger Brøndum-direktøren og understreger, at 2019/20 bliver et konsolideringsår med maksimal fokus på at sikre en stabil projekteksekvering og på fortsat styrkelse af organisationen.

– Vi forventer et positivt resultat i intervallet 4-8 millioner kroner baseret på en omsætning på niveau med sidste år – altså i størrelsesordenen 575-600 millioner kroner, oplyser Tue Sjøntoft, der glæder sig over, at Brøndums ejere har tillid til, at det endelig vil lykkes at vende udviklingen.

Ejere indskyder kapital
Det er kommet kontant til udtryk ved, at ejerne har indskudt 30 millioner kroner som egenkapital, der herefter udgør 64 millioner kroner svarende til en soliditet på 25,5 procent. Dermed er det økonomiske fundament sikret.

I forhold til at skabe orden i eget hus er der implementeret en række værktøjer, som sikrer bedre rapportering og bedre opfølgning på en række økonomiske parametre. Samtidig arbejdes der med en mere struktureret tilgang til nye opgaver og en bedre risikoafdækning i tilbudsfasen, ligesom opfølgning på igangværende projekter er styrket.

Endelig er der på tværs af såvel koncernledelse som datterselskabernes ledelse sket en faglig og erfaringsmæssig opgradering blandt andet via ansættelse af ledere med lang og tung brancheerfaring. Også på bestyrelsesniveau er hentet forstærkning i form af Steffen Baungaard, der gennem en årrække ledede HusCompagniet og derudover indtager bestyrelsesposter i en række virksomheder som Arkil og Carl Ras.