fbpx
11. juli 2018

Service på køleanlæg er et åbent marked

Af: Mikkel Svinth Rødgaard

Markedet for arbejder på køle- og varmepumpeanlæg vil kun vokse, og det er et nemt marked at komme ind på. Der er ingen grund til, at installatørerne ikke skal tage deres bid af kagen, mener TEKNIQ.

– For 30 år siden var der ikke ret mange biler med aircondition. I dag er det næsten standard. Det er kun et spørgsmål om tid, før det også bliver almindeligt i forbindelse med vores boligers ventilationsanlæg, siger Mads Risgaard Knudsen, konsulent i TEKNIQs tekniske afdeling. Allerede nu er flere og flere boligejere opmærksomme på, at deres luft/luft varmepumper både kan varme og køle.

Hvem der må arbejde på køle- og varmepumpeanlæg reguleres af myndighederne gennem flere lovbekendtgørelser, hvor kølemidlets damptryk og miljøpåvirkninger er de vigtigste faktorer. Myndighedskravene medfører, at køle- og varmepumpeanlæg med fyldninger på mere end 1 kg kølemiddel skal installeres af autoriserede eller certificerede virksomheder, hvor medarbejderne har en særlig uddannelse. Samme anlæg skal efterses årligt, og her stilles også krav til virksomhederne og medarbejdernes kompetencer.

TEKNIQ indbød i starten af juni til et temamøde på Den Jydske Håndværkerskole i Hadsten, hvor interesserede medlemmer blev orienteret om de særlige krav til arbejder på mindre og større køle- og varmepumpeanlæg. Her præsenterede TEKNIQ også sit rammesystem til et kvalitetsledelsessystem, som kan gøre den lovpligtige ISO 9001-certificering af køleaktiviteter på større anlæg mere tilgængelig end tidligere. Den Jydske Håndværkerskole orienterede om muligheden for efteruddannelse af el- og vvs-medarbejdere, og et af budskaberne til de fremmødte installatører var, at det er oplagt og relativt enkelt at implementere køle-aktiviteter i sin forretning.

Uddannelse nødvendig

– Én vej at gå er at ansætte en certificeret kølemontør, som allerede har den nødvendige uddannelse og certifikat. En anden vej er at efteruddanne en eksisterende medarbejder til at opfylde autorisations- eller certifikatkravene. Den løsning kræver i dag en række skoleophold, der varierer i tid, alt efter hvilke typer anlæg man vil have adgang til at arbejde på, siger Mads Risgaard Knudsen og fortsætter:

– I begge tilfælde skal virksomheden efterfølgende blive ISO 9001-certificeret kølevirksomhed. Her kan TEKNIQs rammesystem for installationsvirksomheder med køleaktiviteter benyttes. Når virksomheden sidder med certifikatet i hånden, er den kommet i mål og kan udføre de lovpligtige installations- og servicearbejder på køle- og varmepumpeanlæg.

Mads Risgaard Knudsen forklarer, at hvis virksomheden udelukkende ønsker at arbejde på mindre køle- og varmepumpeanlæg, hvor fyldningen af kølemiddel ikke overstiger 2,5 kg, så er der en bivej via en lettere tilgængelig autorisationsordning. Ordningen kaldes en Kategori II autorisation og giver mulighed for, at en medarbejder i en virksomhed kan installere og servicere alle typer anlæg med en kølemiddelfyldning på mindre end 2,5 kg.

Stort markedspotentiale

Arbejder på køle- og varmepumpeanlæg er altså et forretningsområde, som mange flere installatører kan og bør tage ind. I dag fungerer markedet nemlig sådan, at en installatør sagtens kan sælge og installere en varmepumpe – men han har ikke mulighed for at udføre det lovpligtige serviceeftersyn (når fyldning af kølemiddel overstiger 2,5 kilo), hvis ikke de rette certifikater er på plads.

”For 30 år siden var der ikke ret mange biler med aircondition. I dag er det næsten standard. Det er kun et spørgsmål om tid, før det også bliver almindeligt i forbindelse med vores boligers ventilationsanlæg.” – Mads Risgaard Knudsen, konsulent, TEKNIQ

Det er uhensigtsmæssigt, mener Mads Risgaard Knudsen:

– I et konkurrencepræget marked er der ofte kun en beskeden fortjeneste på salg og installation, så hvorfor overlade eftersynet af anlægget til en anden virksomhed? spørger Mads Risgaard Knudsen og understreger, at det ikke kun er i forhold til privatboliger, men også eksempelvis kontor- og erhvervsbygninger.

Telefonen bliver ikke ved at ringe

Der er travlt i installationsbranchen, og det vurderer Mads Risgaard Knudsen er en af årsagerne til, at installatørerne i stor stil overlader så godt som alle deres køleaktiviteter til etablerede kølevirksomheder.

– Der er jo ingen grund til at gøre tilværelsen sværere for sig selv ved at tilføre flere kompetencer i virksomheden og blive ISO 9001-certificeret. Det er også et spørgsmål om tradition, og at telefonen ringer rigeligt i forvejen, siger han.

Men der er ingen garantier for, at kunderne bliver ved med at ringe og fylde ordrebogen, så anbefalingen fra TEKNIQ til installatørerne er ganske klar: Man bør stærkt overveje at udvide forretningen med køleaktiviteter.