fbpx
18. januar 2021

SMV’er får hjælp til digital sikkerhed

Af: Lasse Andersen

Regeringen etablerer et nyt forum, Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed, som skal højne særligt små og mellemstore virksomheders digitale sikkerhedsniveau.

Med en ambition om at øge små og mellemstore virksomheders digitale sikkerhed etablerer regeringen Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed. Det nye forum er en sammenlægning af Virksomhedsrådet for it-sikkerhed og Erhvervspartnerskabet for øget it-sikkerhed.

Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed skal videreføre arbejdet med at udarbejde anbefalinger og konkrete løsninger til regeringen på området, samt være med til at understøtte, at dansk erhvervsliv fortsat udvikler sig i en positiv retning inden for det digitale sikkerhedsområde.

Behovet for at øge fokuserede sikkerhedstiltag er blandt andet beskrevet i Erhvervsstyrelsens rapport Digital Sikkerhed i Danske SMV’er fra 2020. Rapporten viser blandt andet, at 40 procent af danske SMV’er har et lavt digitalt sikkerhedsniveau, hvilket øger deres sårbarhed for it-sikkerhedsbrud.

Læs også: Tag it-sikkerhed alvorligt

Det nye forum vil også fokusere på at gøre digital sikkerhed til en styrkeposition for dansk erhvervsliv, så virksomhederne kan realisere Danmarks digitale vækstpotentiale på sikker vis i takt med, at virksomhederne kan opleve konkurrencefordele i kraft af deres høje digitale ansvarlighedsniveau.

Formanden for det nye forum bliver Tom Engly, som er koncernsikkerhedschef i Tryg og har beskæftiget sig med sikkerhed igennem hele sin karriere. Tom Engly var ligeledes formand for det tidligere Virksomhedsforum for it-sikkerhed.

Formanden ser frem til arbejdet i det nye forum:

– Det er en meget vigtig dagsorden for dansk erhvervsliv, som skal løftes. Det er derfor meget positivt, at regeringen prioriterer området og arbejder struktureret med at understøtte erhvervslivets digitale udvikling, siger Tom Engly i en pressemeddelelse.

Læs også: Vvs-installatør hacket tre gange

Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed består af femten medlemmer, herunder en formand, seks organisationsrepræsentanter fra dansk erhvervsliv, en repræsentant fra fagbevægelsen og syv fageksperter inden for det digitale sikkerhedsområde. Forummet nedsættes af erhvervsministeren, som udpeger formanden og de syv fageksperter. Organisationsrepræsentanterne indstilles af organisationerne selv og deltager på ekspertniveau.