fbpx
08. juni 2020

Sommerhjælp til corona-ramte virksomheder

Af: Michael Degn

Det er fornuftigt at forlænge lønkompensationsordningerne frem til den 29. august, men der er også behov for en mere langsigtet strategi, lyder det fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Den nuværende ordning for lønkompensation bliver forlænget frem til den 29. august, hvilket er god løsning, lyder det fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

– Det er positivt, at man på denne måde så at sige har sommersikret virksomhederne på den korte bane. Vi har tidligere efterspurgt en forlængelse af lønkompensationsordningen, og det imødekommer man med den nye aftale, siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Usikkerhed i horisonten

Han understreger dog samtidig, at der vil være brug for også at kigge på behovet for mere langsigtede løsninger, når den nuværende lønkompensationsordning udløber i slutningen af august – ikke mindst når det gælder landets eksportvirksomheder.

– Mange virksomheder vil først den kommende tid for alvor mærke konsekvenserne af coronakrisen, når manglen på nye ordrer begynder at sætte sit præg på bundlinjen. Vi har derfor brug for en klar, tydelig og langsigtet plan for, hvordan erhvervslivet – og dermed Danmark – kommer på fode igen. Det kan for eksempel være i form af en halvering af momsen resten af året, så vi styrker og fastholder private arbejdspladser, siger Troels Blicher Danielsen.

Tænk grønt

Derudover handler det om at bruge genrejsningen af virksomhedernes og landets økonomi til at tænke grønt. Der bør ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne stilles krav om intelligent styring, når boligerne skal renoveres eller der bygges nyt. Det kan for eksempel være ved hjælp af automatisk styring af lys, varme og ventilation. En rapport fra EA Energianalyse viser da også, at man alene ved intelligent varmestyring kan spare otte procent af forbruget i enfamiliehuse og etageboliger, mens besparelsen er på hele 14 procent i butikker.

– Alligevel ser vi alt for ofte, at de intelligente installationer nedprioriteres, når der skal energirenoveres. Bygningernes drift er sjældent top-of-mind hos hverken bygningsejere eller lejere. Det betyder, at bygningsautomattik enten nedprioriteres eller måske endda skæres helt væk i løbet af byggeprocessen for at nedbringe prisen på kort sigt. Men på den lange bane er det en dårlig strategi, siger Troels Blicher Danielsen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har sammen med resten af arbejdsgruppen i regeringens klimapartnerskaber peget på 14 konkrete initiativer. Samlet set vil de alene kunne mindske CO2-udledningen med op til 2,5 mio. tons om året.

Den nuværende midlertidige ordning stod til at udløbe den 8. juli før forlængelsen. Til gengæld er beløbsgrænsen på maksimalt 30.000 kroner per medarbejder uændret. De ansatte skal afvikle tre ugers ferie i perioden, hvor virksomhederne ikke vil få kompensation.