fbpx
28. september 2021

Barnets første sygedag om mandagen?

Spørgsmål besvaret af: Randi Korff Bronée, juridisk konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

En af vores vvs-montører oplyste mandag morgen, at hans 7-årige søn havde været syg hele weekenden og forsat var det.  Montøren ville derfor gerne tage barnets første sygedag mandag. Det mente han, at han havde ret til, fordi mandag var den første dag, hvor fravær var nødvendigt for at passe barnet. Vi er dog i tvivl, om det er korrekt?


Svar

Vvs-overenskomsten giver medarbejdere med mindst seks måneders anciennitet, og ansatte under uddannelse, ret til fravær i forbindelse med barnets første sygedag.

Det er dog en betingelse, at fraværet er nødvendigt for at passe et sygt hjemmeværende barn under 14 år. Derudover er det kun den ene af barnets forældre, der kan få fri til dette, og friheden er kun den første hele sygedag.

Når jeres medarbejders barn har været syg hele weekenden, er mandag ikke barnets første hele sygedag. Barnets første hele sygedag er den første hele dag, hvor barnet er sygt. Det gælder også i de tilfælde, hvor sygdommen falder på en fridag. Derfor har medarbejderen ikke ret til fravær i den givne situation.

Var barnet derimod blevet sygt i løbet af mandagen, så medarbejderen var nødt til at forlade sit arbejde, ville vedkommende, under samme betingelser som ovenfor, have ret til fravær de resterende timer mandag. I så fald ville tirsdag være barnets første hele sygedag.

På vvs-overenskomsten betales timelønnede og funktionærlignende ansatte med den personlige timeløn, dog maksimalt 150,50 kroner per time, når der er tale om fravær i forbindelse med barnets første sygedag og hjemkaldelse i forbindelse med barnets sygdom. Lærlinge betales med deres sædvanlig løn.

Derudover giver vvs-overenskomsten også medarbejderen en ret til fravær ved barnets anden sygedag, i de tilfælde hvor barnet forsat er sygt efter første hele sygedag. Denne dag er dog uden betaling, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin SH-konto. I jeres tilfælde faldt barnets anden hele sygedag dog formentlig om søndagen, hvorfor det ikke er relevant.

Ønsker I alligevel at komme jeres medarbejder i møde, kan I eventuelt aftale, at medarbejderen tager en børneomsorgsdag. Efter vvs-overenskomsten har en medarbejder nemlig ret til to børneomsorgsdage per kalenderår, hvis vedkommende har ret til barnets første sygedag. Dagene skal placeres efter aftale, så der bliver taget hensyn til virksomhedens drift. Børneomsorgsdagene er uden betaling, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin SH-konto.