06. maj 2019

Efterårsferie i 2020?

Spørgsmål besvaret af: Kim Koch, advokat og konsulent, TEKNIQ

Spørgsmål

Den nye ferielov, som medfører såkaldt samtidighedsferie, giver anledning til spørgsmål blandt medarbejderne. Vi har blandt andet drøftet, om de har nok feriedage til at holde efterårsferie i 2020. De siger, at der optjenes nok feriedage til både at holde sommerferie og efterårsferie. Passer det?

 


Svar

Den nye samtidighedsferie, som begynder 1. september 2020, har ganske vist givet anledning til en række spørgsmål og misforståelser. Ferie, der kan afholdes i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020, optjenes i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, svarende til 8 måneder. Man har derfor 16,64 feriedage (8 mdr. x 2,08 feriedage), når ferieåret fra 1. maj 2020 begynder. Afholdes sommerferien med 15 dage (3 uger), har medarbejderen som udgangspunkt 1,64 feriedage tilbage, når sommerferien er afholdt. Disse kan overføres til efter den 1. september 2020, hvor samtidighedsferien begynder. Fra det tidspunkt optjener man de sædvanlige 2,08 feriedage per ansættelsesmåned, og da der 1. september er cirka halvanden måned til efterårsferien i 2020, bliver der optjent 2,74 feriedage – 2,08 feriedage for september og 0,66 feriedage i oktober inden uge 42. De kan lægges sammen med de resterende 1,64 feriedage, som ikke blev afholdt i forbindelse med sommerferien.

Det regnestykke giver medarbejderne 4,38 feriedage til brug for efterårsferien i 2020. Dette forudsætter naturligvis, at der ikke er varslet afholdelse af ferie om fredagen efter Kristi Himmelfart. Derudover giver den nye ferielov mulighed for at afholde forskudsferie, der kan aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Endelig kan det også være, at medarbejderen har feriefridage, der kan benyttes den/de sidste dage i efterårsferien.

Så ja, der vil være mulighed for at holde både sommer- og efterårsferie i 2020. Men det kræver en smule planlægning.