fbpx
06. marts 2020

Erstatning for manglende værktøj?

Spørgsmål besvaret af: Kim Koch, advokat og konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

En af vores medarbejdere er stoppet i virksomheden. Han har fået udleveret værktøj, der skulle have været låst inde i en container på arbejdspladsen. Da han modtog sin opsigelse ude på arbejdspladsen, pakkede han efterfølgende sine ting og forlod arbejdspladsen. Vi har senere erfaret, at noget af værktøjet manglede. Vi har ikke nogen liste med det udleverede værktøj, og vi fik ikke foretaget en optælling. Hvad kan vi gøre?


Svar

Hvis I ikke har nogen liste over det udleverede værktøj, og I ikke har foretaget optælling af værktøjet sammen med medarbejderen, den dag han fratrådte, kan I ikke få værktøjet erstattet i henhold til VVS-overenskomsten.

VVS-overenskomsten anfører, at medarbejderen er ansvarlig og erstatningspligtig for det udleverede værktøj. Værktøjet skal anbringes efter arbejdsgiverens anvisning i aflåselige rum, container, værktøjskasse eller lignende ved arbejdstids ophør. Det fremgår desuden af overenskomsten, at medarbejder og arbejdsgiver er forpligtet til at deltage i opgørelsen af værktøjskasse og udleverede effekter, når et ansættelsesforhold ophører.

Man skal afsætte den nødvendige tid i forbindelse med fratrædelsen til at foretage en optælling af værktøj. Men for at I kan gøre det, er det nødvendigt, at I har udarbejdet en liste over udleverede effekter, som medarbejderen har kvitteret på ved ansættelsen og/eller udleveringen. Uden denne liste kan man ikke foretage en optælling, da I ellers ikke kan bevise, hvilket værktøj der er blevet udleveret til medarbejderen. I vil med andre ord heller ikke kunne dokumentere bortkommet værktøj og dermed kræve erstatning.