fbpx
16. august 2021

Har medarbejderen krav på erstatningsferie?

Spørgsmål besvaret af: Cathrine Bondo Steel, juridisk konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

En af vores medarbejdere har ringet og meldt sig syg, mens han var i gang med at afholde sin sommerferie. Han nævnte i telefonen, at han forventer at holde erstatningsferie. Har han krav på det?


Svar

Ja, det har han, men først efter fem karensdage, som starter den dag han melder sig syg.
Det vil sige, at hvis han for eksempel ringer og melder sig syg tirsdag i uge 32, så gælder tirsdag, onsdag, torsdag, fredag – og mandag i uge 33 – som karensdage. Derefter har han ret til at få erstattet de resterende feriedage, hvor han fortsat er syg.

Hvis medarbejderen bliver rask, før den planlagte ferieperiode er ovre, har han ret til i forlængelse af sin raskmelding at holde den resterende del af den planlagte ferieperiode. Medarbejderen skal give besked ved raskmeldingen, hvis han ønsker dette.

Ved sygdom i ferien er det et krav, at den ramte medarbejder straks orienterer sin arbejdsgiver. Sygemeldingen er først gældende fra den dag, arbejdsgiveren bliver orienteret. Derudover skal medarbejderen fremsende lægelig dokumentation for fraværet – uanset om ferien holdes hjemme eller i udlandet. Medarbejderen skal selv betale udgiften til dokumentationen i form af eksempelvis en lægeerklæring eller en journaludskrift fra et sygehus.