fbpx
06. januar 2020

Hvad er kravene til badekabiner?

Spørgsmål besvaret af: Birger T. Christiansen, konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Jeg har en kunde, som gerne vil have mig til at montere fabriksfremstillede badekabiner i et byggeri. Hvilke krav skal jeg leve op til for at løse den opgave?


Svar

En fabriksfremstillet badekabine er et produkt, der indbygges i installationen på linje med et armatur eller et wc. Det fremgår af bekendtgørelse 548/2014, at ”fabriksmæssigt fremstillede bygningsdele” kan udføres uden brug af en autoriseret virksomhed, ”når indstøbningen udføres af et sagkyndigt personale på fabrikken, hvor bygningselementerne fremstilles, og hvis indstøbningen udføres som led i den samlede fabrikationsproces”. Tilslutningen af den præfabrikerede bygningsdel er autorisationskrævende arbejde.

Derudover skal kabinerne leve op til kravene for byggevarer. En byggevare til indbygning i en vand- eller afløbsinstallation skal efterleve § 416-418 i BR18. Byggevaren skal herefter både være godkendt til drikkevand efter bekendtgørelse 1007/2016 og enten være CE-mærket efter en harmoniseret standard eller leve op til de fysisk/mekaniske egenskaber i forhold til danske installationer. Det kan dokumenteres efter kapitel 24 i BR18, der blandt andet foreskriver en førstegangsafprøvning og en løbende kontrol af, at byggevaren er identisk med den førstegangsafprøvede. Havde det været et armatur, ville en VA-godkendelse være anbefalingen, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opnå for en samlet badekabine.