fbpx
21. oktober 2019

Hvem skal betale for utætte armaturer?

Spørgsmål besvaret af: Preben Meinecke-Søes, advokat, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

I 2017 modtog vi en sending armaturer til gadebelysning. Leverandøren havde tiltrådt byggeleveranceklausulen før leveringen. Arbejdet blev udført i henhold til AB 92 og afleveret i løbet af sommeren 2018.

Vi har nu fået en henvendelse fra bygherren og dennes rådgivere i anledning af svigt i armaturerne. Vi har selv undersøgt problemet og kan konstatere, at den foreskrevne tæthed ikke er til stede, hvilket er årsagen til svigtet. Vi er nu blevet anmodet om at skifte armaturerne.

Vores leverandør har lukket sit firma i 2017 ved en konkurs. Hvad gør vi nu?


Svar

For det første skal det vurderes, om der er tale om en mangel ved de leverede armaturer. Det har I selv konstateret ved en egenundersøgelse.

For det andet kan vi lægge til grund, at denne mangel var til stede ved afleveringen, hvorfor I har et ansvar over for bygherren. Svigtet skal afhjælpes ved en reparation (hvis det er muligt) eller en udskiftning af samtlige armaturer.

I kan ikke anmelde skaden til jeres ansvarsforsikring, da der ikke foreligger skade.

Det er muligt, at jeres leverandør har sagt, at de pågældende armaturer kunne opfylde tæthedskravet, men man bør altid selv kontrollere det enkelte produkt, hvis der er tale om et produkt eller en leverandør, I ikke normalt bruger.

Da jeres leverandør er under konkursbehandling, kan omkostningerne til udskiftningen anmeldes i boet som et simpelt krav. Men det er naturligvis usikkert, om I får en dividende udbetalt.

Noget andet er, om I kan rette kravet mod et tidligere omsætningsled. Der foreligger dog ikke oplysninger om, at importøren eller producenten, som har markedsført armaturerne i Danmark, har angivet/mærket armaturerne med en given tæthedsklasse. Derfor må det være udelukket at gå længere tilbage i omsætningskæden.

Det betyder, at I selv sidder med tabet.