fbpx
18. januar 2021

Hvilke brandkrav gælder for kabler?

Spørgsmål besvaret af: Mads Risgaard Knudsen, teknisk konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Det fremgår af BR18, kap. 5, § 108, at indvendige overflader i rum ikke må bidrage væsentligt til brand- og røgspredning i den tid, som personer, der opholder sig i rummet, skal bruge til at bringe sig i sikkerhed. Gælder det samme for synlige kabelinstallationer i rummet, eller er der tilsvarende krav i anden lovgivning i form af bekendtgørelser, elinstallatørerne skal arbejde efter?


Svar

Sikkerheden ved en normal elektrisk strømkreds påvirkes blandt andet af valget af ledninger/kabel/fremføringsmåde(ledningssystemer), som er reguleret i Installationsbekendtgørelsen og den underliggende DS/HD 60364-standardserie. I standardserien behandles funktionssikre kabler, og hvordan der udvælges og installeres ledningssystemer for at begrænse brandspredning inden for en brandcelle, herunder blandt andet også tætning af installationsgennemføringer.

Flere steder i Installationsbekendtgørelsen og den underliggende DS/HD 60364-standardserie fremgår det, at installationer skal udføres i henhold til dansk lov. Men der er intet tydeligt indhold om ledningssystemets bidrag til ilden, og hvad varmefrigivelse og emissioner udgør eller må udgøre. Disse egenskaber og krav reguleres i hvert land med klassifikationen i byggevareforordningen. I forbindelse med bygningsreglementet kommer byggevareforordningen og BR-kravene til udmøntning, og her skal rådgiverne og de tekniske installatører være opmærksomme.

Særligt at kravene til kablernes egenskaber vedrørende røgtæthed, flammedråber og forbrændingsprodukternes surhedsgrad er minimumskrav. Ved udførelse af en elektrisk strømkreds skal installatøren følge Installationsbekendtgørelsen og for det meste den underliggende DS/HD 60364-standardserie for at sikre en perfekt og sikker elektroteknisk udførelse, men samtidig skal installatøren være sikker på, at kablerne er certificeret ifølge byggevareforordningen, og at deres egenskaber svarer til bygningsreglementets bestemmelserne.

I branchen dukker der tit spørgsmål op vedrørende funktionssikre kabler, halogenfrie kabler og PVC-holdige kabler, alle er som udgangspunkt gode nok, de skal bare være CE-mærket og mindst i klasse Eca. I øvrigt er det i EU kun Danmark og Bulgarien, der tillader Eca som et kabels minimumsegenskaber.