fbpx
22. november 2020

Hvordan får vi dygtig medarbejder hurtigt retur?

Spørgsmål besvaret af: Kim Koch, advokat og konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

En af vores medarbejdere er blevet syg og har været væk længe. Vi har ikke hørt fra vedkommende, og vi vil meget gerne vide, hvornår vi kan forvente, at han kommer tilbage på arbejde. Der er tale om en dygtig medarbejder, som vi gerne ser tilbage hurtigst muligt. Hvad kan vi gøre?


Svar

En medarbejder har som udgangspunkt pligt til at holde sin arbejdsgiver orienteret, så det er muligt at planlægge arbejdet i virksomheden. Det følger dog af sygedagpengelovens regler, at arbejdsgiveren har pligt til at afholde en såkaldt sygefraværssamtale inden for de første fire uger af en fraværsperiode. Der er ingen regler for, hvor tidligt du må indkalde en syg medarbejder. Indkaldelsen kan i øvrigt ske med få dages varsel. Samtalen skal benyttes til at få afklaret medarbejderens mulighed for eventuelt at vende tilbage på nedsat tid for en periode, eller om der kan foretages nogle skånehensyn for den pågældende. Man må ikke spørge medarbejderen om, hvad han eller hun fejler, men man må gerne spørge til symptomer, og hvordan de påvirker arbejdet, så arbejdet eventuelt kan tilrettelægges på en anden måde.

Det anbefales at indkalde medarbejderen til en sygefraværssamtale, hvor en mulighedserklæring skal udfyldes. Det er vigtigt, at der står i indkaldelsen, at medarbejderen har pligt til at møde, og hvornår erklæringen skal være jer i hænde fra lægen. Mulighedserklæringen skal hjælpe jer med at bringe syge medarbejdere hurtigere tilbage i arbejde. Erklæringen har fokus på de arbejdsopgaver, som medarbejderen kan udføre. Medarbejderen skal herefter lade sin egen læge udfylde den del af erklæringen, der er forbeholdt lægen. Dermed kan virksomheden få oplyst lægens forventning til sygdommens varighed og om de tiltag, der blev drøftet ved samtalen, efter lægens opfattelse kan gennemføres. Kan de det, må medarbejderen møde på arbejde igen under de forudsætninger, der er blevet aftalt under sygefraværssamtalen.