fbpx
22. juli 2019

Når medarbejderen mister et familiemedlem?

Spørgsmål besvaret af: Kim Koch, advokat og konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Vi har en medarbejder, der netop har mistet den ene af sine forældre. Vedkommende har nu behov for fri til at planlægge og deltage i begravelsen. Har medarbejderen ret til at få fri til dette, og skal vi betale?


Svar

Et dødsfald i den nære familie vil som oftest berøre medarbejderen dybt, og arbejdsgiveren vil oftest have forståelse for medarbejderens situation. Men betyder det, at medarbejderen automatisk har ret til fri med løn? Overenskomsten indeholder ingen bestemmelser, der regulerer denne situation. Det er derfor op til den enkelte arbejdsgiver og arbejdstager at aftale, hvordan sådanne situationer skal håndteres.

En pragmatisk tilgang vil være at give medarbejderen den nødvendige frihed, da man ellers risikerer, at medarbejderen blot melder sig syg, hvilket kan udløse krav om betaling under sygdom, hvis betingelserne for dette er opfyldt.

Der er nogle forskellige muligheder for at sikre betaling, hvis man aftaler at give medarbejderen fri i den svære stund. Hvis der er resterende feriedage, kan disse benyttes. Medarbejderen skal da huske at ansøge om feriegodtgørelse. Det kan som alternativ være, at medarbejderen i stedet har ubrugte feriefridage, som medarbejderen ønsker at benytte til at finansiere friheden. Feriefridagene betales som sædvanligt fra søgnehelligdagskontoen. Endelig kan arbejdsgiveren vælge at betale medarbejderen løn for den eller de pågældende fridag(e). Det er vigtigt at understrege, at man som arbejdsgiver ikke er forpligtet til at betale løn.

Man kan med fordel tilføje en politik om dødsfald til virksomhedens personalehåndbog. Gør man det, er det nødvendigt at klarlægge, hvad der i givet fald må anses for at være omfattet af begrebet nærtstående, og hvordan man griber situationen an i forhold til betaling.