fbpx
06. september 2021

Hvordan reparerer vi kobberrør?

Spørgsmål besvaret af: Birger Tannebæk Christiansen, teknisk konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Vores kundes forsikringsselskab har bedt os om at reparere en rørskade på et ikke-udskifteligt kobberrør. Kan vi anvende press-samlinger?


Svar

Frem til 1989 var det lovligt at have indstøbte samlinger på kobberrør i danske installationer. Reparationer og mindre ændringer må derfor også udføres med indstøbte samlinger i 2021. Det skal dog bemærkes, at der før 1989 ikke fandtes andre lovlige samlingsmetoder for indstøbte kobberrør end lodning. Derfor er dette også den eneste mulige samlingsmetode i dag på indstøbte kobberrør. Den udføres efter leverandørens anvisning eller den særlige vejledning ”DTI 9301”, som kan rekvireres hos Teknologisk Institut.

Hvis man ønsker at benytte andre samlingsmetoder, skal der inden arbejdet igangsættes ligge en dispensation fra den lokale byggemyndighed. Gives denne dispensation, er installationen på den aktuelle adresse lovlig.

Kobberrør kan i dag samles med press-samling, hvilket er en effektiv metode. En samling foretaget med press må imidlertid ikke indstøbes, medmindre der er dokumentation for blandt andet tæthed. En dokumentation kan være en VA-godkendelse eller anden dokumentation for test, som lever op til BR18, § 418.