22. januar 2019

Hvornår gælder kravet om fartskriver?

Spørgsmål besvaret af: Preben Meinecke-Søes, advokat, TEKNIQ

Spørgsmål

Vores svend er blevet stoppet af politiet, der ville tjekke bilens fartskriver. Han kørte i en af firmaets gulpladebiler, der vejer mere end 3,5 tons, og han befandt sig mere end 100 km fra vores firmaadresse. Politibetjenten fortalte, at der stilles krav om en fartskriver i et køretøj under de foreliggende betingelser. Er det korrekt?


Svar

Ja, politimanden har fuldstændig ret.

Reglerne om køre- og hviletid er reguleret i Færdselslovens § 86 a, hvorefter Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om gennemførelsen, anvendelsen og kontrol med overholdelsen af bestemmelser om køre- og hviletid inden for vejtransport.

Bestemmelsen omfatter både offentlige og private virksomheder. Til brug for de nye digitale fartskrivere skal der udstedes et fartskriverkort, herunder til førere, virksomheder og værksteder. Vogntog med en samlet vægt på under 3,5 tons er ikke omfattet af pligten til at have en fastskriver.

Bekendtgørelse nr. 327/2007om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport bestemmer, at visse former for transport (vogntog over 3,5 tons) er undtaget fra bestemmelserne i køre- og hviletidsforordningen og kontrolapparatforordningen.

Undtagelsen omfatter dog udelukkende køretøjer, som virksomheder anvender, eller lejer ind uden fører, som et led i deres egen erhvervsmæssige virksomhed til at udføre godstransport (hvorunder hører transport af materialer og materiel til at udføre installationsopgaver og anden håndværksmæssigt arbejde) inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted, hvis vægten på det samlede vogntog er mellem 3,5 og 7,5 tons.

Det skal påpeges, at føreren af køretøjet ikke må have kørsel som sin primære opgave, men det skal være en biting i forhold til dennes hovedbeskæftigelse som håndværker.

I er altså ikke undtaget fra kravet om fartskriver i det konkrete tilfælde.