fbpx
12. april 2021

Hvad indeholder et vvs-tjek af andelsboliger?

Spørgsmål besvaret af: Birger T. Christiansen, konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

En af mine kunder er en andelsboligforening, som ønsker hjælp til at gennemgå vvs-installationerne ved salg af lejligheder. Findes der et værktøj, som giver overblik over, hvad sådan en gennemgang skal indeholde?


Svar

Det korte svar er ja.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har tidligere udviklet en rapport til en sådan gennemgang, og den er netop blevet gennemrevideret, så den fremstår mere som et statustjek. VVS-tjek, som det nye værktøj hedder, består af en redigerbar pdf-fil, som sikrer brugeren en oversigt over opgaven, giver andelshaver og -forening et samlet overblik og en grundig gennemgang af alle installationselementer i andelen. De fælles installationer som eksempelvis stigstrenge eller varmecentral er ikke en del af vvs-tjek.

Vvs-tjek giver en status på alle synlige og umiddelbart tilgængelige installationer. Der bliver ikke taget stilling til, om installationen er korrekt udført, eller om den er lovlig. Begge dele kræver kendskab til de konkrete forudsætninger for udførelsen, og de indgår ikke i vvs-tjekket. Det er muligt ved alle kontrolfelter at anføre bemærkninger – eksempelvis ”undersøges nærmere”. Det er tillige en forudsætning, at der ikke foretages afhjælpning under eller efter gennemførelsen af vvs-tjek, da det skal fremstå som en uvildig statusgennemgang af de synlige installationer. Af samme grund er der heller ikke en gyldighedsperiode for et vvs-tjek.

Gennemgangen af vvs-installationerne er ikke omfattet af egen bekendtgørelse som eksempelvis el-eftersyn, men indgår i den samlede tilstandsrapport ved hushandler.