fbpx
13. september 2021

Kan vi bortvise for snyd med timesedler?

Spørgsmål besvaret af: Kim Koch, advokat og konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Vi har gennem cirka halvanden måned konstateret, at en af vores elektrikere har indleveret timesedler, der ikke stemmer overens med GPS-registreringerne i firmabilen. Ifølge GPS’en har elektrikeren ikke arbejdet så længe, som det er anført på timesedlerne. Han er simpelthen kørt hjem inden arbejdstidens ophør. Nu er vi så trætte af det, at vi ønsker at bortvise elektrikeren. Hvordan håndterer vi situationen?


Svar

Det er naturligvis ikke acceptabelt, at medarbejderne ikke anfører de reelle arbejdstimer på sine timesedler, og at han tager hjem, inden arbejdstiden ophører. Det er derfor også forståeligt, at I er blevet trætte af det, og at I vil bringe ansættelsesforholdet til ophør. Det er et groft tillidsbrud.

Bortvisning er imidlertid den mest indgribende reaktion, en arbejdsgiver kan udvise overfor en medarbejder, fordi ansættelsesforholdet i det tilfælde vil blive bragt til omgående ophør uden varsel. Der skal derfor være tale om en grov misligholdelse fra medarbejderens side.

At registrere flere timer end egentligt præsteret svarer i realiteten til, at man ”tager af kassen”, hvilket bestemt er en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet.

I den slags tilfælde er det afgørende, at man indledningsvis forelægger medarbejderen de konstaterede forhold med henblik på at få medarbejderens eventuelle bemærkninger. Der skal udarbejdes et referat af denne samtale. Dernæst skal man dog også i sådanne alvorlige tilfælde reagere hurtigt. I den forbindelse er halvanden måned for længe at vente, inden der reageres. Den tilladte reaktionstid kan svinge afhængigt af forholdets karakter, men reaktionen skal normalt komme inden for et par dage efter de konstaterede forhold.

I jeres tilfælde er der derfor gået for lang tid, fra I opdagede misligholdelsen, til en bortvisning vil være berettiget. Det kan dog ikke udelukkes, at en afskedigelse vil være mulig.

Det anbefales, at man ved overvejelser om bortvisning altid kontakter TEKNIQ Arbejdsgiverne, Overenskomst & Jura for konkret rådgivning.