fbpx
31. august 2020

Kan vi nedsætte hvileperioden?

Spørgsmål besvaret af: Lone Alstrup, Arbejdsmiljøkonsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Vi skal lave en ekstra-opgave for en kunde og har derfor meget travlt. Er det muligt at nedsætte hvileperioden fra 11 timer til otte timer?


Svar

Hviletid og fridøgn er vigtigt for restitution og dermed for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Reglerne siger, at der skal være mindst 11 timers sammenhængende hvileperiode inden for en rullende periode på 24 timer.

Hvis I vil fravige fra de 11 timers hvileperiode, kan det kun ske, hvis I skal udføre aktiviteter, der er listet på bilag 1. til Arbejdstilsynets vejledning.

Det er aktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at sikre kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion, for eksempel når der er tale om infrastruktur eller industriprocesser, som af tekniske grunde ikke kan afbrydes.

Når det gælder industriprocesser, skal reglerne tolkes sådan, at der skal være tale om en proces, hvor det vil give problemer for resultatet af processen, hvis den ikke forløber uhindret. Det kan for eksempel være strømsvigt i en enzymproduktion.

Når Arbejdstilsynet skal forholde sig til, hvad der kan betegnes som en kontinuerlig proces, forholder de sig til, hvad konsekvenserne er ved, at processen ikke fortsætter – herunder eventuelle tab af værdi.

I skal være opmærksomme på, at der skal være tale om en akut opstået fejl eller situation, der nødvendiggør afkortning af hviletiden. Arbejde på for eksempel vejnettet og forsyning, falder kun ind under ovenstående, hvis der opstår en akut situation, der umuliggør fortsat færdsel eller forsyning.

Som udgangspunkt vil myndighederne dog altid i disse tilfælde se på, om arbejdet kan planlægges og udføres inden for normal arbejdstid.