fbpx
17. august 2020

Kan vi udbetale lønnen månedsvis?

Spørgsmål besvaret af: Kim Koch, advokat og konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Nogle af vores svende har spurgt, om de må få udbetalt lønnen månedsvis i stedet for hver 14. dag, da det passer dem bedre. Vi har umiddelbart sagt, at det ikke kan lade sig gøre efter VVS-overenskomsten, men er nu kommet i tvivl. Må vi udbetale lønnen månedsvis?


Svar

Opdateret 14. september 2020:

I nedenstående tekst om månedsvis lønudbetaling fremgår det afslutningsvis om periodisering, at ”medmindre andet aftales, er perioden i henhold til VVS-overenskomsten fra den 20. til den 20. i en måned”. Det skal præciseres, at det af VVS-overenskomstens punkt 5, stk. 2 fremgår, at ”medmindre andet aftales opgøres timer, tillægsydelser mv. til og med den lønningsuge hvori den 20. i hver måned indgår, således at udbetaling kan finde sted som nedenfor anført”.

Det har indtil 1. marts 2020 ikke været i overensstemmelse med VVS-overenskomsten at betale lønnen månedsvis, medmindre medarbejderen var ansat på funktionærlignende vilkår, hvor der kunne aftales månedsløn. I forbindelse med overenskomstfornyelsen er det dog nu blevet muligt at omlægge 14-dageslønnen til månedsvis betaling.

Virksomheden skal skriftligt varsle omlægningen til månedsvis lønudbetaling overfor medarbejderen med mindst to måneder. I forbindelse med omlægningen, skal man betale et acontobeløb, svarende til en 14-dages løn i den periode, hvor den første 14-dagesløn ikke bliver betalt. Acontobeløbet skal betales tilbage inden for 12 måneder med en tolvtedel af acontobeløbet hver måned. Fratræder medarbejderen, modregnes det til enhver tid værende restbeløb i sidste løn. Arbejdsgiver og medarbejder kan aftale, at acontobeløbet betales tilbage hurtigere end med nævnte tolvtedel per måned. Derudover skal periodiseringen af timerne, herunder genetillæg, fremgå af varslingsbrevet, så medarbejderen er bekendt med, hvilke timer og tillæg, der bliver udbetalt den følgende lønudbetaling. Medmindre andet aftales, er perioden i henhold til VVS-overenskomsten fra den 20. til den 20. i en måned.

Det er således muligt at foretage en månedsvis lønudbetaling i virksomheden, og omlægningen ændrer i øvrigt ikke på medarbejderens status som timelønnet, hvorfor VVS-overenskomstens øvrige bestemmelser blot følges.