fbpx
23. oktober 2020

Er det klogt at bygge tavlerne selv?

Spørgsmål besvaret af: Egon Hansen, konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Vi har vundet et projekt med mange ens boliger og overvejer nu, om vi skal bygge alle gruppetavlerne selv. Er der i den forbindelse noget, som vi skal være særligt opmærksomme på?


Svar

Hvis I vælger selv at bygge gruppetavlerne, så bliver I tavlefabrikant og skal overholde lavspændingsdirektivets (2014/35/EU) krav til CE-mærkning af den færdige tavle. Når I som fabrikant bringer elektrisk materiel på markedet, skal sikkerhedskravene fra direktivets bilag 1 være overholdt. Direktivet stiller også krav til teknisk dokumentation, brugsanvisning og overensstemmelseserklæring.

Opskrifterne/kravene til at bygge gruppetavlerne skal findes i relevante standarder, som er harmoniseret under lavspændingsdirektivet, og det er i jeres tilfælde DS/EN 61439-1 (generelle regler for tavler) og tillægskravene fra DS/EN 61439-3 (lægmandsbetjente tavler).

I skal være særligt opmærksomme på at få tavlerne mærket korrekt. Ud over CE-mærkningskravet fra direktivet er der yderligere krav fra standarderne.

I standarden DS/EN 61439-1, 6.1 er kravene til tavlemærkning beskrevet, og der står blandt andet, at tavlemærkningen skal være anbragt på et sted, hvor den er synlig og læselig, når tavlen er i drift. Derudover skal mærkningen indeholde følgende punkter: a) Tavlefabrikantens navn b) identifikationsnummer, som gør det muligt at indhente oplysninger fra tavlefabrikanten c) fremstillingsdato d) standarden, som tavlen er fremstillet efter, i jeres tilfælde IEC 61439-3 (ikke DS/EN).

I standarden DS/EN 61439-3, 6.1 er tillægskravene til tavlemærkningen beskrevet. De er som følger: e) tavlens mærkestrøm InA – for eksempel InA45A f) kapslingsklasse, hvis større end IP2XC.

Mindstekravet til kapslingsklassen er IP2XC, hvor en 2,5mm tyk og 100mm lang prøvepind ikke må kunne komme ind i tavlekapslingen og berøre spændingsførende dele. Vælger man en kapslingsklasse fx IP41, som er større end IP2XC, skal dette oplyses på tavlemærkningen og samtidig overholdes i forbindelse med installationen.

De øvrige relevante oplysninger i henhold til DS/EN 61439-1, 5 om spænding, strøm, frekvens og andre karakteristiske egenskaber for tavlen fastlægges i tavlefabrikantens tekniske dokumentation, som leveres med tavlen eller eventuelt oplyses på et skilt på den indvendige side af tavlen.

Som tavlefabrikant skal man opbevare den tekniske dokumentation med reference til identifikationsnummeret i 10 år og stille den til rådighed på myndighedens foranledning.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen og Dansk El-Tavle Forening (DETF) udarbejdet et dokument om opbygning og installation af lægmandsbetjente gruppetavler op til og med 63A. Dokumentet kan hentes på: https://detf.dk/nyttige-links-og-filer/