fbpx
19. marts 2019

Hvor længe kan vi bruge reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen?

Spørgsmål besvaret af: Jesper Sandberg, chefkonsulent, TEKNIQ

Spørgsmål

Vi er i gang med at udføre nogle installationer efter de tidligere bestemmelser i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, men kan se, at vi ikke kan nå at blive færdige inden overgangsordningen udløber den 1. juli 2019. Kan vi lovligt færdiggøre installationerne efter 1. juli efter de gamle regler, og skal der i så fald søges en dispensation?


Svar

Ja, selvom den toårige overgangsordning slutter 1. juli 2019, og de nye el-sikkerhedsregler i den nye installationsbekendtgørelse og standarderne i DS/HD 60364-serien skal følges herefter – er det stadigvæk muligt at færdiggøre installationsarbejder, som du har påbegyndt inden 1. juli 2019. Det er det i yderligere ét år frem til 1. juli 2020.

Det er ikke nødvendigt at søge dispensation for at benytte den mulighed. Du kan endda også udføre færdigprojekterede installationer frem til 1. juli 2020 uden dispensation, selv om du ikke har påbegyndt installationsarbejdet den 1. juli 2019. Kravet er, at du skal have færdiggjort projektering og dimensionering af installationen inden den 1. juli 2019. Det er altså ikke nok, at du har tegnet et par streger på et stykke papir, men det accepteres naturligvis, at der kan komme ændringer i den færdigprojekterede installation i løbet af byggefasen.

Hvis du er i gang med meget langstrakte eller omfattende installationsarbejder, som ikke kan færdiggøres inden den 1. juli 2020, skal du søge en dispensation.

Find link til dispensationsansøgningen, og se en video-vejledning om overgangsordningen i TEKNIQ EL appen, som kan hentes i App Store eller Google Play.