fbpx
11. januar 2021

Hvor længe skal vi betale til langtidssygemeldt medarbejder?

Spørgsmål besvaret af: Kim Koch, advokat og konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Spørgsmål

En af vores timelønnede medarbejdere er blevet langtidssyg. Han er i bedring, men sygeperioden har strakt sig udover ni uger. Medarbejderen får nu sygedagpenge fra kommunen, men betyder det så, at vores pligt til at betale til medarbejderen er ophørt?


Svar

Når en medarbejder er syg, skal virksomheden betale løn i indtil ni uger, hvis medarbejderen på første sygedag har to måneders anciennitet. Efter disse ni uger har medarbejderen i stedet ret til sygedagpenge fra kommunen. Husk i den forbindelse at anmelde sygefraværet via Virk.dk, så medarbejderne kan få sygedagpengene. Vælger arbejdsgiveren at udbetale sygedagpenge til medarbejderen, for herefter at få refusion fra kommunen, betyder det ikke, at sygedagpengene bliver pensionsberettiget.

Selvom arbejdsgiveren efter ni uger ikke længere skal betale løn og pension til den sygemeldte medarbejder, er der dog stadig omkostninger forbundet med sygefraværet. Efter ferielovens regler har en lønmodtager krav på sygeferiegodtgørelse svarende til 12,5 procent af den sædvanlige løn fire uger inden første sygefraværsdag. Denne forpligtelse har arbejdsgiveren frem til medarbejderens raskmelding eller fratræden. Der skal først beregnes skat af sygeferiegodtgørelsen, når feriegodtgørelsen udbetales i forbindelse med medarbejderens senere afholdelse af ferie. Pensionen skal dog beregnes af sygeferiegodtgørelsen med 12,15 procent og indbetales til pensionsselskabet, det vil sige både medarbejderens og arbejdsgiverens andel. Medarbejderens andel fratrækkes ved endelig afregning af disse til medarbejderen, når pågældende holder ferie.

Derudover skal arbejdsgiveren beregne søgne- og helligdagsgodtgørelse/-opsparing under sygdom, hvis medarbejderen har haft mindst 12 måneders beskæftigelse i virksomheden. Beregningen/opsparingen sker for sammenlagt højest fire måneder. Hvis der er tale om tilskadekomst i virksomheden, skal der dog betales søgne- og helligdagsopsparing uanset, at medarbejderen ikke havde opnået 12 måneders anciennitet.

Hvis der er behov for rådgivning i forbindelse med sygefravær, kan man kontakte TEKNIQ Arbejdsgivernes afdeling Overenskomster & Jura.