fbpx
04. oktober 2019

Må kundens “internet-armatur” monteres?

Spørgsmål besvaret af: Birger T. Christiansen, teknisk konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Hvordan sikrer jeg, at jeg lovligt kan montere et armatur, som kunden selv har købt på nettet?

 


Svar

Hvis produktet er VA-godkendt og fremgår af listen på ETA-Danmarks hjemmeside, kan du lovligt montere det.

Er produktet ikke VA-godkendt, skal bygningsejer sikre dokumentation i henhold til Bygningsreglementet. Her er en tysk, hollandsk eller svensk godkendelse ikke nok. Bygningsreglementet foreskriver nemlig, at et produkt enten skal være CE-mærket i forhold til en harmoniseret standard eller have gennemgået en førstegangsafprøvning, som dokumenterer, at produktet lever om til de danske krav. Disse krav er angivet i Bygningsreglementets kapitel 24 og omfatter et krav til leverandøren om anvendelse af et kvalitetssystem, der sikrer, at det leverede armatur har samme egenskaber som det førstegangsafprøvede armatur. De relevante krav for Danmark er for eksempel driftstryk, støjgruppe og holdbarhed.

Bestemmelsen gælder for alle produkter i en vand- eller afløbsinstallation.