fbpx
25. februar 2021

Må medarbejderen gå før tid?

Spørgsmål besvaret af: Kim Koch, advokat og konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Vi er blevet opmærksomme på, at en af vores medarbejdere forlader arbejdspladsen før tid. Da vi drøftede det med ham, fortalte han, at han ikke holder frokostpause og derfor mener, at han er berettiget til at tage tidligt hjem. Må han det?


Svar

Det er virksomheden, der fastlægger den daglige arbejdstid. Efter overenskomsten kan den placeres mellem klokken 06.00 og 18.00 og skal være på 37 timer. Medarbejderen får løn for at arbejde effektivt i den daglige arbejdstid og har derfor ikke ret til at forlade arbejdspladsen uden aftale med virksomheden.
Derudover fremgår det af arbejdstidsreglerne, at en lønmodtager med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. Dette vil normalt være frokostpausen, der typisk vil være mindst 30 minutter, så lønmodtageren kan nå at spise.

Hvis lønmodtageren ikke ønsker at holde sin pause, må arbejdsgiveren pålægge pausen og placere den for medarbejderen, så arbejdstidsreglerne overholdes. Dernæst vil lønmodtagerens bortgang fra arbejdspladsen uden aftale med virksomheden være en misligholdelse, og det bør derfor påtales og om nødvendigt følges op af skriftlige advarsler, hvis det sker igen.