fbpx
04. november 2019

Må vi indføre fire dages arbejdsuge?

Spørgsmål besvaret af: Kim Koch, advokat og konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

I forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdet kan vi se en fordel i, at medarbejderne arbejder i en 4-dages uge, så 37 timer opnås fra mandag til torsdag, hvorefter de har fri fredag. Svendene har også givet udtryk for, at det ville være at foretrække, da de så vil have tre dage fri fra fredag til søndag. Vi har kigget i overenskomsten, men vi kan ikke rigtig finde noget om det. Må man etablere en 4-dages arbejdsuge?


Svar

Arbejdstidsreglerne findes i vvs-overenskomstens punkt 6. Af denne fremgår det, at den ugentlige arbejdstid skal være 37 timer. Der står også, at den enkelte virksomhed fastlægger tiden mellem klokken 06:00 og 18:00 og fordeler timerne på fem dage. Udgangspunktet er derfor, at medarbejderne arbejder 37 timer om ugen fordelt på fem dage.

Denne bestemmelse kan dog erstattes af en lokal aftale indgået mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten. Heri ligger, at bestemmelsen kan laves helt om inden for rammerne af lovgivningen, herunder arbejdstidsreglerne om blandt andet hvileperioder. Det betyder derfor også, at I kan etablere en 4-dages uge, hvis I kan nå til enighed med tillidsrepræsentanten om det og indgå en lokalaftale. Aftalen skal gælde hele virksomheden eller hele den pågældende afdeling og kan derfor ikke indgås for enkelte medarbejdere.

Det korte svar er derfor; ja, I kan godt indgå en aftale om etablering af 4-dages arbejdsuge i henhold til vvs-overenskomstens punkt 6.