fbpx
09. januar 2020

Må vi rykke udbetalingen af løn?

Spørgsmål besvaret af: Kim Koch, advokat og konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Vi har normalt lønudbetaling i lige uger, men på grund af skudår ender lønudbetalingen nu med at blive i ulige uger. Det passer ikke så godt ind i vores procedurer. Må vi lave det om fra ulige til lige uger igen, eller er vi tvunget til at fortsætte med at foretage lønudbetalingen i ulige uger?


Svar

Reglerne om lønudbetaling følger af VVS-overenskomstens Punkt 5. Det fremgår af bestemmelsen, at lønningsperioden er to uger og regnes fra en kalenderuges begyndelse. Det er ikke muligt at indgå overenskomstfravigende lokalaftaler i henhold til punkt 5, og man er derfor nødt til at følge den førnævnte regel. Det har den konsekvens, at man i skudår kan opleve, at lønudbetalingen rykker fra lige til ulige uger. Det vil være i strid med reglerne enten at afkorte eller forlænge lønningsperioden for igen at få lønudbetalingen til at falde som hidtil.

I bliver derfor nødt til at fortsætte med den ændrede lønudbetalingstermin.