fbpx
23. juni 2021

Hvor mange feriepenge skal udlært lærling have?

Spørgsmål besvaret af: Kim Koch, advokat og konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

En af vores elektrikerlærlinge blev udlært den 15. maj 2021. Han har afholdt 15 feriedage siden 1. september 2020. Der er ikke udbetalt ferietillæg i forbindelse med den afholdte ferie, da vi udbetaler ferietillæggene i maj og august. Hvordan beregner vi feriepengene?


Svar

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov den 1. september 2021 indtrådte samtidighedsferie, hvor medarbejderne, herunder lærlinge, optjener 2,08 feriedage pr. måned med mulighed for afholdelse efterfølgende. Idet elektrikerlærlinge optjener og afholder ferie med løn og derfor også modtager ferietillæg på en procent i stedet for feriegodtgørelse, skal der ifølge elektrikeroverenskomstens § 17.9.1.1 beregnes feriegodtgørelse i forbindelse med fratræden eller overgang til timelønnet elektrikersvend.

Feriegodtgørelsen beregnes med 12,5 procent af den ferieberettigende løn fra 1. september 2020 til 15. maj 2021 med fradrag af løn under ferie og eventuelt udbetalt ferietillæg.

I det konkrete tilfælde skal der beregnes 12,5 procent i feriepenge af den ferieberettigende løn, og da lærlingen ikke havde fået udbetalt ferietillæg i forbindelse med den dertilhørende ferie, skal lærlingen også have udbetalt dette forholdsmæssigt. Det forholdsmæssige ferietillæg beregnes ved, at man først finder det samlede ferietillæg ved at tage 1 procent af den ferieberettigende løn og dividere den med 17,68, der udgør optjent ferie i 8,5 måneder (1. september til 15. maj). Dette ganges med de faktisk afholdte feriedage, hvilket i dette tilfælde er 15. Det beregnede forholdsmæssige ferietillæg udbetales med sidste lønudbetaling. Når feriepengene så skal beregnes, skal dette ske med 12,5 procent af den ferieberettigende løn for perioden 1. september 2020 til 15. maj 2021, med fradrag af løn under ferie. Feriepengene hensættes i virksomheden i henhold til elektrikeroverenskomstens § 16 og indberettes til Feriepengeinfo eller til FerieKonto, hvis sidstnævnte ordning benyttes.