fbpx
19. oktober 2020

Hvor meget ferie har nyansat lærling ret til?

Spørgsmål besvaret af: Kim Koch, advokat og konsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Vi har ansat en elektrikerlærling den 15. september 2020. Lærlingen mener nu at have ret til fem ugers betalt ferie i ferieafholdelsesperioden. Kan det virkelig være rigtigt? Lærlingen har jo ikke nået at optjene noget ferie.


Svar

Ja, det kan det. Den nye ferielov har indført ”samtidighedsprincippet”, så man optjener ferien samtidig med, at man afholder den. Samtidig er der ændret på de hidtidige regler om lærlinges ferie.

Efter ferielovens § 42, stk. 2 har en lærling ret til betalt ferie i fem uger i den ferieafholdelsesperiode (1. september til 31. december året efter), der knytter sig til ferieåret (1. september til 31. august året efter), når ansættelsesforholdet begynder i perioden 2. september til den 31. oktober.

En tilsvarende ret til 25 feriedage i ferieafholdelsesperioden gælder også for lærlinge, der er startet før ferieårets start.

Lærlingen optjener ret til ferie som andre lønmodtagere. Optjent ferie med løn benyttes derfor så at sige først, og I skal således alene supplere den manglende/ikke optjente ferie på ferieafholdelsestidspunktet. I jeres tilfælde skal der kun suppleres med en halv dag.