fbpx
07. maj 2020

Nye krav til flugtvejsbelysning?

Spørgsmål besvaret af: Mads Risgaard Knudsen, teknisk konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

En kunde har bedt os om et tilbud på en elektrisk installation i et nyt og meget stort garageanlæg, hvor der også skal indgå flugtvejsbelysning. I udbudsbeskrivelsen bliver det oplyst, at byggeansøgningen er udarbejdet efter den seneste udgave af BR18. Dermed skal flugtvejsbelysnings-installationen overholde bygningsreglementets nye brandkrav. Hvad betyder det for os?


Svar

Det betyder, at jeres kunde allerede på dette tidspunkt har givet jer oplysning om, at flugtvejsbelysningsinstallationen skal projekteres, installeres, efterses og vedligeholdes efter de nye brandkrav i BR18.

Af bygningsreglementet fremgår det, at flugtvejs- og panikbelysning er brandtekniske installationer, og at der stilles særlige krav til projektering, installation og vedligeholdelse.

Angående den konkrete opgave, kan det ud fra reglerne i BR18 antages, at det pågældende garageanlæg er større end 600 m2 og mindre end 2.000 m2. Er garageanlægget større, skulle der også installeres panikbelysning i flugtvejene.

Flugtvejsbelysningen skal udføres i henhold til Installationsbekendtgørelsen og den underliggende DS/HD 60364-standardserie, og nok så vigtigt BR18’s brandkrav. Brandkravene medfører, at I skal projektere flugtvejsbelysningen efter én af følgende projekteringsstandarder eller vejledninger:

  • DS/EN 1838 Belysning – Nødbelysning
  • DS/EN 50172 Belysningssystemer til nødudgange
  • DBI Vejledning nr. 34. Sikkerhedsbelysning.

En konsekvens af brandkravene er, at bygningsejeren mindst hvert fjerde år skal have flugtvejsbelysningen funktionsafprøvet af et akkrediteret inspektionsorgan. Inspektionsorganet skal være akkrediteret til inspektion af flugtvejs- og panikbelysning i henhold til den projekteringsstandard, som installationen er udført efter.

BR18 indeholder også supplerende krav om månedlige eftersyn, halvårlige test af spændingsback-up og et service- og vedligeholdelseseftersyn, der skal udføres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed hvert andet år.