fbpx
16. december 2019

Pligt til at udlevere underbilag?

Spørgsmål besvaret af: Preben Meinecke-Søes, advokat, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

Vi har som hovedentreprenør arbejdet for en bygherre, som kræver, at vi udleverer alle de underbilag, som vi har modtaget fra vores underentreprenører og leverandører på et gennemført projekt. Skal vi udlevere disse?


Svar

Det fremgår af jeres oplysninger, at projektet omhandler to erhvervsbygninger, som er ombygget til beboelsesejendomme, der nu skal udlejes til én eller flere lejere.

Videre fremgår det, at der blev udarbejdet en partnerringaftale for projektet, men den blev aldrig underskrevet af begge parter, og der er usikkerhed om, hvorvidt den reelt er efterlevet.

Videre fremgår det, at bygherren løbende, og efterhånden som fakturering er sket fra jeres side, har betalt alle fakturaer, og slutregningen er også betalt. Der er ikke fremsat indsigelser fra bygherrens side mod den samlede byggesum.

Årsagen til at bygherren nu ønsker underbilagene udleveret, er, at han mener, at der mangler sammenhæng mellem nogle af udgifterne, og fordi nogle underleverandører skulle have dagbøder på grund af for sen levering.

For det første må det afvises, at aftalegrundlaget giver bygherren ret til at se eller få udleveret jeres underbilag fra underentreprenører eller leverandører. Der er desuden en fast praksis for, at jeres indkøbspriser er bygherren uvedkommende, medmindre det klart er aftalt, at omkostninger skal dokumenteres ved bilag.

For det andet må et begreb som ”åbne bøger” højest fortolkes som en indsigtsret og ikke en selvstændig ret til at råde over fakturaerne eller en indsigtsret mod underentreprenørens eller leverandørens faktura.

Svaret må derfor være, at bygherren ikke har godtgjort eller sandsynliggjort, at et besiddelseskrav er aftalt vedrørende de fakturaer, jeres underentreprenører eller leverandører fremsender for udført arbejde eller leverede varer. I behøver derfor ikke at udlevere bilagene.