fbpx
08. april 2020

Tæller helligdage med i forældreorlov?

Spørgsmål besvaret af: Kim Koch, advokat og konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

En af vores elektrikere har holdt forældreorlov i påsken og mener nu, at han skal have forlænget sin orlov på grund af helligdagene. Som vi forstår reglerne, har helligdagene ingen betydning for afholdelse af forældreorlov, men vi er nu kommet i tvivl. Hvad er det rigtige?


Svar

Orlovsperioderne i forbindelse med graviditets-, fædre-, barsels- og forældreorlov bliver reguleret af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven). Loven giver ret til fravær og dagpenge i forbindelse med disse typer af orlov. Loven angiver det antal dage eller uger, hvor forældrene kan holde orlov. Det væsentlige er her, at der ikke er tale om arbejdsdage, men kalenderdage. Det betyder med andre ord, at orlovsperioder ikke forlænges som følge af helligdage eller overenskomstmæssige fridage.

Betaling udover dagpenge bestemmes enten af individuelle aftaler eller overenskomsterne. For elektrikere findes betalingsreglerne under graviditets-, fædre-, barsels- og forældreorlov i elektrikeroverenskomstens § 10, stk. 5. Betaling under søgne- og heligdage reguleres i elektrikeroverenskomstens § 15.

Den pågældende elektriker får derfor ikke forlænget sin orlov på grund af påsken. Betalingen i påsken vil være søgne- og helligdagsbetalingen efter § 15. De øvrige orlovsdage afregnes iht. § 10, stk. 5.