fbpx
05. november 2018

Stå fast, Rasmus Jarlov

Af: Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ Installationsbranchen

Foto: Jeppe Carlsen

Selvfølgelig er det muligt at lette de administrative byrder for virksomhederne. Ganske vist står de hidtidige resultater ikke mål med de ambitioner, som skiftende ministre har haft. Men man kan komme meget længere, hvis der er tilstrækkelig vilje.

Derfor er det godt, at erhvervsminister Rasmus Jarlov klart har tilkendegivet, at dette er hans vigtigste prioritet.

Digitaliseringen vil bidrage til at gøre det lettere. Alle de indberetninger, som virksomhederne er pålagt, bør vurderes på ny. Lange skemaer, der skal indberettes til Danmarks Statistik, bør kunne erstattes af, at myndighederne indhenter data på en anden og langt lettere måde.

På andre områder er det måske sværere, men ikke desto mindre nødvendigt at gøre det lettere. Sygedagpengeområdet er et eksempel, hvor arbejdsgiverforpligtelserne kan reduceres. Tilsvarende vil det være en god idé at lempe forpligtelsen til at betale g-dage.

Sådanne ændringer vil umiddelbart ikke være neutrale for de offentlige udgifter. Så skal man blot huske, at det i længden heller ikke er neutralt for samfundsøkonomien, at virksomhederne skal bruge ressourcer på en opgave, der ikke skaber værdi for virksomhederne. I det lange løb vil det være godt for den økonomiske vækst, hvis virksomhederne i højere grad kan koncentrere sig om deres hovedopgaver.

TEKNIQs råd til Rasmus Jarlov er derfor: Stå fast – og let de administrative byrder!