fbpx
02. juni 2020

Succesrig start for vvs-uddannelsen på Falster

Af: Jesper Melgaard

CELF på Lolland-Falster fik i 2015 lov til at udbyde vvs-energiuddannelsen. Den 28. maj var det første hold til svendeprøve – og det med stor succes.

– Det er gået helt fantastisk. Vi har haft fem elever igennem uddannelsen i første omgang. De to af dem endte med at måtte få deres svendebrev administrativt på grund af coronakrisen. Men de tre andre var til en ”almindelig” svendeprøve, hvor det blev til to 12-taller og ét 10-tal, så det er vi ret højt oppe over, smiler Claus Pedersen, der er uddannelseschef for vvs-energiuddannelsen på CELF, og forklarer:

– Samtidig kan vi se, at de to, der måtte få deres svendebrev administrativt, også virkelig kan deres kram. Så det har været en kæmpe succes for os, siger han.

Plads til nytænkning
En af forklaringerne på den store succes kan ifølge Claus Pedersen være, at man netop har skullet starte helt fra bunden med uddannelsen, da CELF på Lolland-Falster den 1. august 2015 fik lov til at udbyde hovedforløbet.

– Vi har jo fået et helt nyt hold lærere ind, som har haft masser af nye idéer og har forsøgt at gøre undervisningen så virkelighedsnær som muligt. På grundforløbet har vi fx brugt det samme elektroniske opgavesystem, som man benytter ude i mange virksomheder, for at ruste eleverne så godt som muligt til hverdagen som vvs-energispecialist, forklarer Claus Pedersen.

Erfaring fra andre uddannelser
Han fremhæver desuden, at man i undervisningen har haft stort fokus på hele klimadelen, som et fokusområde, der også kommer til at fylde stadig mere af virkeligheden for de vvs-installationsvirksomheder, hvor svendene får deres daglige gang.

– Det har naturligvis også krævet et stort arbejde fra skolens side at holde fast i nytænkningen under hele opstarten af vvs-energispecialist-uddannelsen. Men heldigvis har vi kunnet trække på vores mange års erfaring fra andre uddannelser – ikke mindst elektrikeruddannelsen – og jeg synes, vi er sluppet rigtig godt afsted med det. Det tyder karaktererne i hvert fald på, konkluderer uddannelseschefen.

Også hos Sonny Bengtsson (billedet yderst til højre), indehaver af Sonny VVS og formand for det lokale uddannelsesudvalg, der var censor ved svendeprøverne, var begejstringen stor.

– Det var ret fedt. Jeg havde kun været der i to minutter, før jeg kunne konstatere, at eleverne holdt et sindssygt flot niveau. De havde både styr på det faglige og det mundtlige. Det er dygtige elever, men det er samtidig nogle vanvittigt kvalificerede lærere. Så der skal også lyde en meget stor ros til skolen. Hvis vi får så dygtige nye svende ud i branchen i fremtiden, kan det kun blive godt, siger han.