fbpx
17. januar 2019

Talentfulde unge indtager vvs-branchen

Af: Jesper Melgaard

Foto: Jeppe Carlsen

En ny generation af unge vvs-energiuddannede er på vej ind i branchen. EUX-vvs-energiuddannelsen og særlige talentspor sikrer, at de unge møder op med både udvidede kompetencer og store ambitioner, der ifølge TEKNIQ i høj grad kan komme virksomhederne til gode.

De seneste fem år har særligt ambitiøse vvs-spirer fået flere muligheder for at tage en vvs-uddannelse på et ekstra højt niveau. Først kom EUX-vvs-energiuddannelsen, der kombinerer en boglig, gymnasial uddannelse med en erhvervsuddannelse, og senere blev der på den almindelige vvs-energiuddannelse etableret særlige talentspor, der giver lærlingene større faglige udfordringer.

På begge højniveau-uddannelser blev de første dimittender færdige i det forgangne år. Og der er brug for dem ude i virksomhederne, vurderer Tina Voldby, der er underdirektør i TEKNIQ.

– De nyuddannede svende, der enten er gået EUX- eller talentsporsvejen, er motiverede og ambitiøse unge, som kan byde ind med nogle ekstra kompetencer, enhver moderne vvs-installationsvirksomhed har brug for.

– Det er blandt andet at have et meget højt teknisk fagligt niveau og evnen til fortsat at lære nyt. Og så fylder vejledningen af kunderne stadig mere, ligesom det at kunne projektere og lave hele tekniske løsninger er efterspurgte kompetencer. Her kan vi se, at de unge, der har valgt en udvidet uddannelse, er vant til på egen hånd at søge den viden, der er nødvendig for at hjælpe kunderne godt på vej, siger Tina Voldby.

Læs også: Historien om Emil Buchhardt Andersen, der er en af de første, der har færdiggjort det særlige talentsport på vvs-uddannelsen

Tænk frem
Som med alle nye tiltag har der været nogle udfordringer med indkøringen af de nye spor ude på skolerne – blandt andet med dårlig koordinering mellem undervisningen i EUD-fagene og de gymnasiale fag på EUX-uddannelsen.

– Derfor er der naturligvis brug for, at skolerne lærer af de første forløb og strammer op, så vi kan øge tilgangen til uddannelserne og ikke mindst får nogle gode ambassadører blandt eleverne, som kan trække endnu flere unge til, siger Tina Voldby.

Læs også: Historien om Christian Farver Sørensen, der er blevet EUX vvs-energispecialist som en af de første

Hun opfordrer samtidig virksomhederne til også fremadrettet at gøre plads til den nye generation af ambitiøse unge og sikre, at de udfordres i jobbet og får lyst til at gøre karriere indenfor vvs-branchen.

– Det er vigtigt, at virksomhederne giver de nye svende mulighed for at udnytte de kompetencer, de byder ind med, så de bliver i branchen på længere sigt, siger Tina Voldby.

Hun understreger samtidig, at der stadig er god brug for unge, der vælger vvs-energiuddannelsens almindelige specialer – som vvs-blikkenslager, vvs-energispecialist, vvs-installationstekniker og ventilationstekniker.

– Men EUX-uddannelsen og talentsporene kan være med til at skabe de bannerførere, der kan hjælpe vvs-branchen sikkert ind i fremtiden, siger Tina Voldby.