fbpx
29. maj 2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne træder ind i grøn alliance

Af: Jesper Melgaard

Foto: Bjarke Ørsted

”Grøn Logik” er navnet på ny alliance, der skal være med til at sætte yderligere fokus på vigtigheden af den grønne omstilling og behovet for højere ambitioner i klimapolitikken.

Det danske samfund kan spare milliarder på udbygningen af vedvarende energi, hvis vi kombinerer udbygning af VE med at effektivisere vores energiforbrug. Mere præcist kan vi spare op mod 162 mia. kr. frem mod 2050, hvis vi sænker energiforbruget med op til 33 procent i 2030 og 45 procent i 2050, fremfor blindt at realisere klimamålene gennem VE-udbygning alene. Det svarer til udgiften for 3-4 Storebæltsbroer (målt i 2018 kroner)!

Det viser en ny analyse, som Synergi og Renovering på Dagsordenen i fællesskab har fået udarbejdet af EA Energianalyse.

Den nye analyse blev præsenteret den 28. maj samtidig med lanceringen af en ny grøn alliance med navnet ”Grøn Logik”, som består af Synergi, Partnerskabet Renovering på Dagsordenen og Det Økologiske Råd. De vil i partnerskab med TEKNIQ Arbejdsgiverne og en række andre store erhvervsorganisationer, virksomheder, repræsentanter fra fagbevægelsen og NGO’er arbejde for at øge fokus på en omkostningseffektiv grøn omstilling og behovet for højere ambitioner i klimapolitikken.

Alliancen lancerer kampagnen ’Grøn Logik’, der skal gøre både politikere og borgere opmærksomme på, at det er grøn logik at spare på den energi, vi allerede har.

– Hvis vi skal nå i mål med at gøre Danmark fossilfrit i 2050, er det bydende nødvendigt at effektivisere energiforbruget betragteligt. Derfor bakker vi også op om Grøn Logik og ønsket om at den kommende regering skruer op for det grønne ambitionsniveau og fastsætter et nationalt, bindende mål for energieffektivitet på 30 procent i 2030, siger Simon O. Rasmussen, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Sund økonomisk fornuft
Ved præsentationen blev det understreget, at energieffektivitet ikke bare handler om at spare på energien og passe på vores klima. Energieffektive teknologier skaber hver eneste dag beskæftigelse til 45.000 danskere på tværs af landet og en eksport på 34 mia. årligt. Bedre boliger giver et sundere helbred, mens renoverede skoler øger vores børns læring og et sundt indeklima på arbejdspladsen gør os mere produktive.

Oven i det har Danmark potentialet til et enormt grønt eksporteventyr. Det Internationale Energiagentur vurderer, at den globale efterspørgsel på energieffektive løsninger vil stige med 5.000 mia. kr. frem mod 2040 på grund af Paris-aftalen.

– Vi har hidtil brystet os af, at Danmark var førende på den grønne omstilling. Sådan er det bare ikke længere. Derfor er det nu, vi skal sætte ind, hvis vi vil generobre førertrøjen og positionere os på markedet for energieffektive løsninger, siger Simon O. Rasmussen og uddyber:

– Der er simpelt hen behov for at tage et opgør med forestillingen om, at vi bare kan bruge løs af energien, så længe den er grøn. I det øvrige Europa har man blikket stift rettet mod energieffektiviseringer som vejen til en omkostningseffektiv grøn omstilling. Og den seneste EA analyse viser klart, at vi også her til lands skal skrue alvorligt op for energieffektiviseringer, hvis vi vil undgå at bygge flere VE-produktionsanlæg, end vi har behov for, siger Simon O. Rasmussen.

Ønsket fra Grøn Logik er, at en kommende regering – uanset farve – sætter sig det mål at skabe det mest energieffektive samfund til gavn for mennesker, klima og folkesundhed – og økonomien. Det forudsætter, at vores boliger, bygninger og industri bliver et helt anderledes omdrejningspunkt for den danske klimaindsats end hidtil.

Alliancen præsenterer otte forslag til en mere ambitiøs dansk energipolitik, der blandt andet omfatter bindende mål for energieffektivisering, ønske om en ambitiøs klimalov og en opfordring til, at den offentlige sektor i højere grad skal drive udviklingen.

 8 veje til en mere ambitiøs energipolitik:

  1. Sæt klare mål for energieffektivisering
  2. Danmark skal have en klimalov
  3. En ambitiøs renoveringsstrategi
  4. Den offentlige sektor bør vise vejen
  5. Smartere, digitaliserede grønne bygninger
  6. Ny, forbedret energispareordning
  7. Styrkede incitamenter til en mere effektiv energianvendelse
  8. Systematisk energieffektivisering i virksomheder