fbpx
17. december 2018

TEKNIQ vinder principiel voldgiftssag om akkorder

Af: Mikkel Svinth Rødgaard

Foto: Jeppe Carlsen

Når en bygherre går konkurs, får det også konsekvens for en indgået akkord. Virksomhederne kan nøjes med at betale for faktisk udført arbejde, fastslår en dom i voldgiftsretten.

TEKNIQ vandt i november en principiel voldgiftssag om akkordarbejde, som gjorde, at en medlemsvirksomhed i TEKNIQ blev frifundet for en efterbetaling på næsten 500.000 kroner.

Baggrunden er en sag, hvor en bygherre gik konkurs, inden vvs-akkorden var afsluttet. Her krævede Blik- & Rørarbejderforbundet den fulde akkordsum udbetalt til sjakket, mens TEKNIQ og virksomheden mente, at der kun skulle udbetales for det faktisk udførte arbejde. En stadeopgørelse, som var lavet i forbindelse med bygherrens konkurs og arbejdets afbrydelse, viste, at der manglede cirka 30 procent af den samlede akkord.

De to parter tog udgangspunkt i henholdsvis Hovedaftalen og Rørprislisten, og sagen endte altså til TEKNIQs fordel, da opmanden i den faglige voldgift konstaterede, at en udefrakommende omstændighed kunne medføre, at akkordarbejdet afbrydes, uden at resten af akkordsummen skal udbetales. Selvfølgelig med den forudsætning, at der er omstændigheder, som ikke skyldes fejl eller forsømmelser fra arbejdsgiverens side – for eksempel, som i denne sag, en bygherres konkurs.

Underdirektør i TEKNIQ, Thorkild Bang, glæder sig over den principielle voldgiftsafgørelse:

– Det er en vigtig afgørelse, fordi den sikrer virksomhederne mod at skulle bære ansvaret for deres kunders konkurs. Heldigvis er det da relativt få konkurser, vi oplever. Men det har den betydning, at vores virksomheder ikke skal risikere at betale for noget arbejde, som aldrig bliver udført, siger han.

Han er også tilfreds med, at man nu med afgørelsen har ens retningslinjer for de tekniske fag.

– I vores el-overenskomst har vi en bestemmelse i akkordsystemet om, at man kan afbryde akkorden. Den er der også i vvs-overenskomsten, men bare ikke så skarpt formuleret. Nu har vi fået afgjort, at indholdet i bestemmelserne er det samme. Derfor er afgørelsen, set i vores perspektiv, en landvinding, siger Thorkild Bang.