fbpx
19. november 2018

Traditionel fast installation eller armatursystemer?

Af: Tekst: Steen Søgaard. Redigeret af Lasse Andersen

Hvad skal man tage højde for, og hvilke udfordringer kan man støde på, når man arbejder med enten traditionel fast installation eller systemarmaturer. Steen Søgaard fra Sikkerhedsstyrelsen giver en gennemgang.

I en fast installation tilsluttes hvert enkelt armatur til installationen i for eksempel en dåse eller roset. Arbejdet skal udføres af en autoriseret virksomhed inden for el og skal være i overensstemmelse med installationsbekendtgørelsen (bekendtgørelse 1082), samt i praksis med DS/HD 60364-serien. Indtil 30. juni 2019 kan stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 bruges i stedet for DS/HD 60364-serien.

Du kan læse mere om de nye installationsbestemmelser på elsikkerhedsregler.dk

Uanset hvilken metode der vælges, er det en udfordring, at moderne belysningsarmaturer danner jordlækstrømme, og at de samlede jordlækstrømme ikke overstiger 0,3 gange RCD’ens mærkeudløsestrøm. Hvis der anvendes en RCD med en mærkeudløsestrøm på 30 mA, må den samlede jordlækstrøm ikke overstige 9 mA.

Tilslutningen af armaturer til en bestående fast installation må udføres af enhver og kræver således kun medvirken af en autoriseret virksomhed inden for el, hvis der er krav om højere kapslingsklasse end IP20. Det kræver dog ikke en autoriseret elinstallatørvirksomhed, hvis armaturer skal tilsluttes i badeværelser.

Armatursystemer
Et armatursystem består af flere enkeltarmaturer, som markedsføres til sammenbygning som ét system med ledningsføring mellem armaturerne. Det samlede armatursystem betragtes som ét belysningsarmatur, og fabrikanten, der markedsfører armatursystemet, skal overholde lavspændingsdirektivet, herunder kravet om CE-mærkning og udarbejdelse af teknisk dokumentation.

Fabrikanten er ansvarlig for, at det samlede armatursystem overholder de vigtigste sikkerhedskrav for elektrisk materiel i henhold til Lavspændingsdirektivet.

Overholdelsen af de vigtigste sikkerhedskrav for elektrisk materiel i henhold til lavspændingsdirektivet kan for eksempel ske ved overholdelse af relevante harmoniserede standarder.

Hvis fabrikanten vælger at overholde relevante harmoniserede standarder, kan han formode, at de vigtigste sikkerhedskrav for elektrisk materiel er overholdt. Hvis fabrikanten ikke overholder de relevante harmoniserede standarder, mister han formodningsretten.

Se lavspændingsdirektivet og regler for elektrisk materiel her.

Praktisk vejledning
Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Belysningsarmaturer (FABA) har i samarbejde med TEKNIQ og Sikkerhedsstyrelsen lavet en vejledning, som på en enkel måde guider fabrikanter af armatursystemer gennem processen, når der skal udarbejdes montagevejledning for et armatursystem.

Vejledningen tager udgangspunkt i, at standarden DS/EN 60598-1:2015, Belysningsarmaturer anvendes, for at lavspændingsdirektivet overholdes. Det betyder, at den samlede beskyttelseslederstrøm (jordlækstrøm) for et armatursystem ikke må overstige 3,5 mA.

Vejledningen kræver også, at der tages stilling til fabrikat, type og dimensioner på stikforbindelser og interne ledningsforbindelser i armatursystemet. Den maksimale længde på de interne ledningsforbindelser i armatursystemet er også relevant, da fabrikanten er nødt til at sikre sig, at en eventuel kortslutning internt i armatursystemet ikke kan medføre en farlig situation.

Herudover beskriver vejledningen, hvordan de interne ledningsforbindelser i armatursystemet skal fremføres, og hvilken mærkning der skal være på armatursystemet.

Alle må tilslutte et armatursystem til en bestående fast installation, inklusive ledningsføring mellem enkeltarmaturerne i systemet. Det kræver således ikke medvirken af en autoriseret virksomhed indenfor el, hvis der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20, og hvis det ikke er i badeværelser.