fbpx
19. maj 2021

Femern-projekt giver gevinst til elinstallatør

Af: Michael Degn

Foto: Nils Lund

Lollandske Aktiv EL A/S har i mere end 10 år haft et mål om at komme med på Femern-projektet. Nu er det lykkedes, hvilket direktøren ser som en sejr for både firma og lokalområdet.

Fra tagterrassen fanger blikket først det store betonblandeværk og dernæst de tonstunge dumpere, der kører ude i horisonten. Byggepladsen ved Rødbyhavn er lige så stor og vidtstrakt som den lollandske natur.

Tagterrassen er placeret på toppen af 30 containere, der er sat sammen til opholdsrum på byggepladsen. Aktiv El A/S står blandt andet for den opgave, og en af firmaets ansatte er i øjeblikket er ved koble strømmen til langs rækken af containere.

– Det gør én stolt af at være med til. Hvor det ender, er der ingen, der ved endnu, men det vigtigste har været at få foden indenfor, siger Jens Krogh, teknisk direktør i Aktiv El.

Byggestrøm til 1500 håndværkere
Han viser rundt i det hjørne af byggepladsen, som virksomheden har adgang til. På det enorme byggeri er der skarpe restriktioner og sikkerhedsprocedurer, hvilket betyder, at vi fra start til slut bliver eskorteret rundt. Aktiv El har vundet udbuddet om at sørge for den del af byggestrømmen, der er lavspænding og vedligeholdelse af elinstallationerne samt nogle vvs-opgaver for entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors. Konsortiet skal bygge tunnelelementer, portaler og ramper til den 18 kilometer lange tunnel til Tyskland, der skal stå klar ved udgangen af 2029.

Jens Krogh og en medarbejderne i Aktiv El foran transformatorstationen. I baggrunden ses den mark, der i løbet af det næste års tid skal huse op mod 1500 håndværkere, der skal bo ved byggepladsen.

I øjeblikket går der en god håndfuld medarbejdere fra Aktiv El på byggepladsen, men den tekniske direktør forventer, at det med tiden vil stige til 15 – måske 20 mand. Udover containerne har de indtil videre blandt andet leveret strøm til blandingsværket. Det hele foregår via dieselgeneratorer, da der endnu ikke er ført kabler til den midlertidige byggestrøm. Ved siden af de mange containere ligger et halvvådt markområde, der de næste par år bliver forvandlet til en by med op mod 1500 håndværkere og 300 funktionærer. Jens Krogh viser en stor transformatorstation frem, mens han forklarer, hvordan den har en tilgang på 10.000 volt, der kan levere byggestrøm på 400/230 volt.

– Den her alene kan levere strøm til et helt boligkvarter, siger Jens Krogh.

På byggepladsen kommer der til at være 13 af den slags, hvilket siger noget om størrelsen af anlægsprojektet.

Langvarig proces
Jens Krogh har fulgt debatten om Femernforbindelsen siden de første politiske tanker. For 10-12 år siden begyndte det for alvor at tage form, og Aktiv El gik derfor sammen med et par andre elinstallatører i lokalområdet og dannede et fælles selskab. Tanken var, at pulje deres i alt cirka 150 medarbejdere sammen for at kunne byde ind på projektet. Det resulterede også i nogle konkrete tilbud til et udenlandsk konsortium, som dog ikke var et af de konsortier, der endte med at vinde.

– Idéen var sådan set god nok, men vi var måske for tidligt ude. I hvert fald skiltes vi igen i god ro og orden med en aftale om, at vi hver især måtte prøve at lægge billet ind på projektet, siger Jens Krogh.

På det tidspunkt – for seks-syv år siden – begyndte snakken for alvor at gå i pressen og lokalområdet. Hvornår kommer det? Falder der opgaver af til os? Nej, det er nok kun udenlandske håndværkere – det kommer vi ikke i nærheden af, husker Jens Krogh om snakken på den tid. Alligevel blev han ved med at holde fast i udgangspunktet om, at når der skal bruges i omegnen af 50 milliarder kroner på projektet, så må der også falde noget af til virksomhederne i området. Af samme grund er han også stolt af, at det er lykkedes.

– Der er altid nogen, der siger, at der ikke kommer nogen lokale med ombord, men det kan godt lade sig gøre at få en bid af kagen, og det har jeg da også fået en masse positiv respons på efterfølgende, siger Jens Krogh.

Dieselgeneratorer som den i baggrunden sørger for byggestrøm, indtil kablerne bliver lagt i jorden.

 

Tiltrækker nye ansatte
Virksomheden kan blandt andet mærke det på evnen til at tiltrække medarbejdere. De gode, kvalificerede medarbejdere hænger ikke på træerne i øjeblikket, men efter Aktiv El vandt udbuddet har en del henvendt sig for at blive ansat i firmaet. Vel at mærke medarbejdere der er ansat i andre virksomheder, hvilket Jens Krogh ser som et udtryk for, at der er prestige i at være med på Femernprojektet.

Hvis man vil spise kirsebær med de store, kræver det en kombination af hårdt arbejde, vedholdenhed, ny viden, sprogkundskaber, netværk og naturligvis godt håndværk. Aktiv El har gjort sig en del erfaringer allerede, da virksomheden leverer ydelser for Vestas i Nakskov. Her foregår alt på engelsk. Derudover har de gennem flere år haft serviceaftale med Scandlines, hvor de har udviklet deres eget it-system til løbende at registrere timer og sikre transparens, da Scandlines også har adgang til systemet. Den slags kommer Aktiv El tilgode på Femernprojektet, mener Jens Krogh, der samtidig har taget imod udviklingsprojekter som Femern Vækst for at ruste medarbejderne til at begå sig på det internationale anlægsprojekt. Det har gennem årene krævet tid, penge og tabte arbejdstimer at nå så langt, men det er også en mere langsigtet investering i andet end kroner og øre.

– Omsætning er én ting, men vi får værdifulde erfaringer, som andre ikke har. Det er med til at højne standarden, siger Jens Krogh.

Læs også: Femern-tunnelens elektriske indmad sendes i udbud

Aktiv El forventer, at hver medarbejder årligt omsætter for mellem 800.000 og 1 millioner kroner. Set i det lys vil den nuværende opgave kaste alt fra 12 til 20 millioner kroner af sig. Jens Krogh håber på, at de kommende år vil byde på mange flere installations- og serviceopgaver på byggepladsen. Alligevel har virksomheden truffet en beslutning om, at tunnelprojektet maksimalt må fylde 50 procent af omsætningen.

– Projektet varer ikke for evigt, og vi må derfor ikke glemme vores bagland, siger Jens Krogh.

Aktiv El har 72 medarbejdere og afdelinger i Nakskov, Maribo, Rødbyhavn og Nykøbing F. I 2019 var bruttofortjenesten på knap 28 millioner kroner.