fbpx
13. oktober 2020

Hvor er tyvene henne? Ingen ved det!

Af: Jesper Melgaard

TEKNIQ Arbejdsgiverne undrer sig over, at det ikke er muligt at få realtidsdata fra Rigspolitiet, der viser antallet af tyverier fra varebiler og byggepladser. Uden så friske tal om muligt er det svært at vejlede virksomhederne ordentligt.

Danske håndværksvirksomheder er jaget vildt blandt indbrudstyve, som i stor stil stadig tømmer både varebiler og byggepladser for bytte.

– Vi oplever, at problemerne fortsat er meget store, og at udviklingen atter er begyndt at gå den forkerte vej. Men da det er mere end almindelig svært at få tal fra Rigspolitiet, er det også svært at få et klart billede af, hvor slemt det reelt står til, siger Troels Blicher Danielsen,  der er administrerende direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

– Hvis vi gerne vil være et af verdens førende digitale lande, kan det ikke nytte noget, at så simple oplysninger som indbrudsdata ikke er tilgængelige som realtidsdata.”

Han ærgrer sig over, at de manglende data om indbrudstyvenes ”arbejde” også gør det svært at vejlede virksomhederne ordentligt.

– Vi er nu godt inde i oktober, og tallene for årets andet kvartal, der sluttede 30. juni, er endnu ikke tilgængelige. De kunne ellers hjælpe os med at kortlægge, hvor i landet problemerne var størst, og hvor man stod for tur, så det blev muligt at hjælpe virksomhederne bedst muligt med at ruste sig til tyvenes rykind. Men når der går så lang tid, før vi får de nødvendige tal, er informationerne i dagens verden forældede. Og det virker som om, Rigspolitiet ikke helt har forstået værdien af hurtige og valide offentlige data i dagens digitale verden, siger Troels Blicher Danielsen.

Tegn på stigning
På baggrund af de henvendelser, TEKNIQ Arbejdsgiverne får fra deres medlemmer, kunne det ellers godt tyde på, at udviklingen i antallet af anmeldelser af tyverier, efter et fald det seneste år, atter er begyndt at gå den forkerte vej.

– Der er i hvert fald ikke noget, som indikerer, at coronakrisen har fået tyvene til at holde sig inden døre. Tværtimod har det faktum, at mange danskere har været meget mere hjemme, end de plejer, tilsyneladende fået tyvene til atter at vende blikket mod eksempelvis håndværkernes varebiler, siger Troels Blicher Danielsen.

– Samtidig vil det faktum, at grænserne mod syd atter er blevet åbnet, gøre det lettere for tyvene at komme af med de stjålne genstande. Og netop derfor har vi brug for at vide, hvor og i hvilket omfang de opererer, så vi og virksomhederne får optimale muligheder for at bidrage til forebyggelsen af denne type kriminalitet. En mulighed vi ikke har, når data er så gamle, understreger han.