fbpx
10. juli 2018

Udviklingen har overhalet fremtidens hus

Af: Mikkel Svinth Rødgaard

Foto: Kira Krøis Ursem

Denne sommer stopper med end ti års monitorering af det første energineutrale etagebyggeri Bolig+, som i midten af nullerne blev udråbt til at være fremtidens hus. Siden dengang er priserne på solceller faldet markant, og der er etableret en forståelse af, at alle bygninger i fremtiden bliver en integreret del af det danske energisystem. 

I den skrivende stunds strålende og tidlige sommer strømmer solenergien ind i den markante lyse facade med sorte felter på en etagebygning i Søborg nord for København. De sorte felter er solcellepaneler både på taget og på facaden, og byggeriet er Bolig+ – Danmarks første ’reelt energineutrale’ etagebyggeri, som har bevæget sig fra at være ’Fremtidens Hus’ til nutid. I 2016 – efter mere end ti års udvikling og proces med en lang række parter involveret – blev byggeriet indviet og danner i dag rammen om 10 lejligheder og en række familiers helt almindelige hverdag. Denne sommer bliver den sidste monitorering af prestigeprojektet afsluttet, og så er et langt og lærerigt forløb afsluttet.

Chefkonsulent i TEKNIQ, Søren Rise, har fulgt og medvirket i processen nærmest siden begyndelsen i midten af 00’erne, og han kan fortælle, at udviklingen i høj grad har overhalet Bolig+-projektet.

– Bolig+ var i 2007 meget fremsynet, da de energitekniske krav dengang var meget svære at overholde. Især i forbindelse med lejlighedsbyggeri i flere etager var det svært at overholde kravene. I dag er ideen med at bygge et energineutralt hus med et godt og sundt indeklima blevet noget enklere at gennemføre, siger Søren Rise.

Dyrt og overinstrumenteret forskningsprojekt

Udover at være en milepæl udi energineutralt byggeri, så er det færdige etagebyggeri på Søborg Hovedgade ikke i sig selv et eksempel på, hvordan der skal bygges. Det er et dyrt og overinstrumenteret forskningsprojekt, men tankerne bag er bæredygtige, forklarer Søren Rise.

Bolig+ blev defineret med udgangspunkt i en række dogmer: Byggeriet skulle være energineutralt på årsbasis, det skulle være en intelligent og betjeningsvenlig bolig med et CTS-anlæg, det skulle være fleksibelt i brug og over tid, det skulle være en bolig med et sundt og godt indeklima, det skulle være tilpasset en lokal kontekst, og så skulle det desuden være økonomisk gennemførligt.

Hvis TEKNIQ skulle formulere et fremtidshus i dag, ville det også – med en enkelt markant undtagelse – konceptuelt ligne Bolig+, forklarer Søren Rise. Den store ændring er en forståelse af, at alle bygninger i fremtiden vil være en integreret del af det danske energisystem, og fremtidens bolig bliver derfor en såkaldt ’prosumer’, som både producerer og forbruger energi.

Hastigt faldende solcellepriser

Men ellers holder dogmerne bag Bolig+ stadig, og de er blevet meget nemmere at bygge efter i dag. Ikke mindst på grund af prisen.

– Når man skal lave fremtidens bygning, så skal man huske på, at den både skal være energineutral på årsbasis, og der skal være et godt indeklima. Og det kan man faktisk klare i dag, også uden at det bliver meget dyrt. Først og fremmest er solcellerne blevet meget billigere, end de var i 2007. Udviklingen er gået vanvittigt hurtigt – og det vil den fortsat gøre, når det gælder bygningsintegrerede solceller. Det forventes, at vi inden for fem år vil have solcelleelementer, som har den samme pris som traditionelle tagfacadeelementer, siger Søren Rise.

BOLIG+ er Danmarks første aktivt energiproducerende, energineutrale etageboligbyggeri med fokus på sunde boliger, perfekt indeklima og livskvalitet – inden for en almindelig anlægsøkonomi. Bygningen er en del af Realdania By & Bygs arbejde med eksperimenterende nybyggeri.

I den nære fremtids byggeri vil det betyde, at solcelletage kommer til at betale en del af husets drift. Solceller vil sammen med varmepumper i det hele taget være det, som driver fremtidens byggeri fremad.

­– Løsningen er fremadrettet, at man installerer solceller, at man har varmepumper til at sørge for at holde det rette indeklima i huset, og så er der et batterisystem og en varmtvandsbeholder til at lagre energien, så huset kan deltage aktivt i energinettet, siger Søren Rise.

Dermed bliver fremtidens bolig altså en prosumer, som både producerer og forbruger energi. En prosumers virkemidler består af:

Egenproduktion af energi, forbrug til varmepumpe, varmelager i varmtvandsbeholder, et batterianlæg, elbil, salg af energi til elnettet og styring af køb og salg af el.

Boligen vil med hjælp af disse virkemidler kunne generere et både økonomisk og energimæssigt overskud på produktionen af solenergi. Det bliver fremtiden, vurderer Søren Rise, og fremtiden er faktisk så tæt på, at der i dag allerede på kommerciel basis bygges enfamilieboliger med bygningsintegrerede solceller og varmepumper, som er energineutrale på årsbasis.